Voorwoord

Beste lezer
Wij zijn Mathias Vierstraete, Manu de Pourcq, Robbe Goossens, Ian Bonduelle, Jonas Pattyn, Thomas Vallaey, Julie Verfaillie, Isolde Messely, Lisa Vande Velde, Bastiaan Bostyn en Malte Van Ermen. Samen vormen wij casusgroep F van het eerste jaar bachelor maatschappelijke veiligheid.
Tijdens het academiejaar van 2010 – 2011 zullen wij samen een onderzoek voeren i.v.m drugs- en alcoholgerelateerde overlast in de openbare ruimte van Lokeren.
Dit onderzoek zal bestaan uit drie delen: een theoretisch kader gebaseerd op een literatuurstudie, een onderzoekgedeelte waarbij we opzoek gaan naar antwoorden op onze onderzoeksvragen en tot slot zal het theoretisch kader aan de praktijk worden gelinkt en zullen we tot een besluit komen.
De onderzoeksvragen zijn: Welke drugs- en alcoholgerelateerde overlast komt voor in de openbare ruimte? Wat zijn de gevolgen van deze drugs en alcohol veroorzaakte overlastproblemen? Welke actoren zijn verantwoordelijk voor de aanpak van deze problematiek? En hoe wordt deze problematiek aangepakt?
Via diverse interviews in Lokeren zullen we deze vragen kunnen beantwoorden. Maar eerst en vooral worden de onderzoeksvragen zorgvuldig ontleed in het theoretisch kader waarin verteld wordt over het begrip overlast, de mogelijke aanpak van overlast, de effecten van drugs- en alcoholgebruik, de instituties die zich bezig houden met het aanpakken van overlast…
Het essentiële resultaat van dit onderzoek zult u kunnen lezen in het besluit.
Wij hopen dat dit onderzoek u een duidelijke blik zal geven op het fenomeen drugs- en alcoholgerelateerde overlast in de openbare ruimte en wij wensen u alvast veel leesplezier!

Casusgroep F