Trefwoordenlijst Groep

A
- Attitude: Welke voor- en/of nadelen zien LVG- jongeren bij het gebruik van alcohol en softdrugs (Steenhuis & Van Der Poel, 2009, p. 66- 78)?

- Auto-anamnestische gegevens: Gegevens die altijd wezenlijk zijn, wat kan iemand zelf vertellen.

B
- Bingedrinken:Bingedrinken is de
consumptie van 6 of meer standaarddrinks voor mannen en 4 of meer standaarddrinks voor vrouwen, in een periode van 2 uur.

- Bufo alvarius: Een grote paddensoort dat in Noord-Amerika voorkomt. Hij is herkenbaar aan de witte wratten aan zijn mondhoeken, een blauw – grijs trommelvlies en aan de grote wratten op zijn achterpoten. Hij heeft enorme gifklieren zodanig dat als een hond die bijt hij er dood aan kan gaan. De mensen kunnen door er mee in aanraking te komen hallucinaties krijgen, flauwvallen, in coma geraken of zelf sterven. Veel mensen likken aan de pad voor de hallucinerende werking.

C
- Caleidoscopisch: in veel kleuren

- Compulsie: dwangmatig handelen

D
- Designer drugs: Drugs die ontworpen en geproduceerd zijn in het laboratorium.

- Determinant: Factor die een ontwikkeling of een (mede) toestand bepaalt.

-disability adjusted life years (DALY’s): De schade aan het menselijk lichaam.

E
- Etnografie: volkenkunde

- Euthyme stemming: Stemming binnen de normale grenzen, hetgeen afwezigheid van een depressie (hele sombere) of een verhoogde (extreem vrolijke) stemming betekent.

- Excessieve drinker:

F
- Frontale hersenschors: Gebied in de hersenen, waar informatie van de rest van het
lichaam ontvangen, geanalyseerd en geïnterpreteerd wordt.

G
- Gedragsintentie: Zijn LVG- jongeren die alcohol of softdrugs gebuiken van plan om te minderen met hun gebruik (Steenhuis & Van Der Poel, 2009, p. 66- 78)?

-Genetische screening:Bij genetische screening wordt via een eenvoudige bloedproef de
erfelijke constitutie van individuen in kaart gebracht

- Growshop: Een winkel in benodigdheden voor binnenhuis of in een kas kweken van diverse gewassen en planten.

H
- Hetero-anamnestische gegevens: Gegevens die soms onontbeerlijk zijn: wat hebben anderen te vertellen.

- Hypothalamus: Onderdeel van de hersenen. Speelt een belangrijke rol bij de organisatie van gedragingen die zorgen voor de overleving van het individu en de soort. (eten, vluchten, vechten, paren, …) Het is ook belangrijk bij de temperatuursregeling.

I
- Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: De mate van overeenstemming tussen verschillende beoordelaars.

L
- Limbisch systeem: Dit is gelegen in het grensgebied tussen de hersenstam en de grote hersenen. Het omvat delen van de hypothalamus en de hippocampus en het systeem speelt een rol bij de beheersing van emotioneel gedrag en motivatie.

N
- Neurotransmitter: Dit is een molecuul dat word gebruikt voor de signaaloverdracht tussen zenuwcellen in het zenuwstelsel.

- Nucleus accumbens: Het is een hersengebied dat betrokken is bij motivatie en beloning.

M
-Magnetische Resonantie Beeldvorming:

-Medicaties en gedragstherapieën:middelen om de verslaving te verslaan

O
- Obsessies: dwanggedachten

- Odds Ratio: De verhouding tussen twee wedverhoudingen. Een wedverhouding is de verhouding tussen de waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis voorvalt en de waarschijnlijkheid dat ze niet voorvalt.

-Onthoudingsverschijnselen:zijn symptomen die kunnen optreden na het staken of het niet tijdig of onvoldoende innemen van een middel waar men psychisch en/of lichamelijk aan verslaafd is.

P
- Pathofysiologie: Studie der levensverschijnselen onder ziekelijke omstandigheden.

- Prevalentie: De prevalentie van een aandoening is het aantal gevallen per duizend of per honderdduizend op een specifiek moment in de bevolking. (www.vandale.nl)

R
-Rapid cycling: Stemmingsstoornis waarbij depressieve en manische periodes elkaar snel afwisselen.

S
- Subjectieve norm: Welke mening denken LVG- jongeren dat hun ouders en vrienden hebben over het gebruik van alcohol en softdrugs (Steenhuis & Van Der Poel, 2009, p. 66- 78)?

V
- Ventrale tegmentale zone (VTZ): Een groepje cellen dat gelegen is aan de bovenzijde van de hersenstam. Ze staan in verbinding met andere kern diep in hersenen ’de nucleus accumbens’ van waaruit zenuwbanen vertrekken naar delen van de frontale hersenschors.

- Verkrijgbaarheid: Kunnen LVG- jongeren eenvoudig aan alcohol en softdrugs komen Steenhuis & Van Der Poel, 2009, p. 66- 78)?

W
- Waargenomen gedragscontrole: In welke mate achten LVG- jongeren die alcohol of softdrugs gebruiken zichzelf in staat om te minderen met hun gebruik (Steenhuis & Van Der Poel, 2009, p. 66- 78)?