Robbeov

1. Referentie artikel

World Health Organization (2004). Neuroscience of Psychoactive Substance Use and Dependence. [Elektronische bron]Dr. M. Fernandes, Greenfacts (2007). Wetenschappelijke feiten over psychoactieve drugs.

2. Context artikel

Dit artikel komt van de site Greenfacts.org. Hun doel is complexe wetenschappelijke consensus rapporten toegankelijk te maken voor de niet-specialisten. Ze willen ook een balangrijke internetbron zijn voor journalisten, leerkrachten, bezorgde individuen, … . De tekst is een samenvatting van het wetenschappelijke consensus rapport geproduceerd in 2004 door de WGO in:”Neuroscience of psychoactive substance use and independence”.
De finale versie van deze Digest is geproduceerd in maart 2007 door Dr. Marisa Fernandez, na een voorbespreking met een expert van een gezondheidsorganisatie en peer review door drie onafhankelijke wetenschappers gekozen door de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts. Deze review is gebeurd door onder meer Dr. Susan Rotzinger, Department Psychiatrie, Universiteit van Toronto.
De laatste correcties werden aangebracht in september 2006 onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts, waarna publicatie werd goedgekeurd op 25 september 2006 door de Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad.

3. De auteurs van het artikel
3.1. Wat staat er in het artikel over de auteurs

Dr. Marisa Fernandez staat nergens vermeld in het artikel, enkel op de site. Er staan wel enkele verwijzingen naar Greenfacts en de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze komen vaak voor bij de bronnen.

3.2. Wat is er te vinden op internet

Dr. Marisa Fernandez is een onafhankelijk wetenschappelijk consultant van greenfacts. Vroeger was ze onderzoekswetenschapper in “Imperial College, UK”. Ze schreef al meerdere samenvattingen van betrouwbare bronnen voor greenfacts, zoals bijvoorbeeld de publicatie over Nanotechnologie.

De Wereldgezondheidsorganisatie is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties gevestigd in Genève met als doel wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg in kaart te brengen, activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg te coördineren en de gezondheid van de wereldbevolking te bevorderen. De WHO werd op 7 april 1948 opgericht door de Verenigde Naties.

Dr Rotzinger is de “Clinical Research Manager” voor de CIMR. Ze heeft vele jaren van onderzoekservaring in de psychiatrie, neurowetenschap en psychologie. Dr. Rotzinger’s intresse gaat nu vooral naar de biologische markers van stemmingsstoornissen en voorspellers van respons op de behandeling. Ze studeerde preklinische modellen van angst en depressie uitvoerig, met een bijzondere nadruk op de rol van neuropeptiden. Ze heeft ook expertise in het metabo

3.3. Wat is er te vinden op de catalogi/databanken

Op www.mdpu.ca staan er 10 documenten waar Dr. Susan Rotzinger aan heeft meegeschreven. Hier zijn de recentste:

1) Titel: “Evolution of complementary peptide systems: teneurin C-terminal-
associated peptides and corticotropin-releasing factor
superfamilies.”
Uitgever: PubMed - geindexeerd voor MEDLINE (2009)
Auteur: Lovejoy DA, Rotzinger S, Barsyte-Lovejoy D.
Genre: artikel

2) Titel: “Cholecystokinin modulation of locomotor behavior in rats is
sensitized by chronic amphetamine and chronic restraint stress
exposure.”
Uitgever: PubMed – geindexeerd voor MEDLINE (2004)
Auteurs: Wunderlich GR, Rotzinger S, Bush DE, DeSousa NJ, Vaccarino FJ.
Genre: artikel

3) Titel: “Cholecystokinin receptor subtypes: role in the modulation of
anxiety- related and reward-related behaviours in animal models.”
Uitgever: PubMed – geindexeerd voor MEDLINE (2003)
Auteurs: Rotzinger S, Vaccarino FJ.
Genre: artikel

4. De structuur

Het artikel heeft een duidelijke structuur en is logisch opgebouwd. Het bevat duidelijke tussentitels. De tussentitels zijn telkens vragen die ons een goed overzicht geven over de inhoud van de tekst die volgt. Op het einde hebben we dan nog tot slot de conclusie.

Hieronder vind je de tussentitels:

• Wat zijn psychoactieve drugs en in welke mate worden ze gebruikt?
• Hoe beïnvloeden psychoactieve drugs de gezondheid
• Hoe beïnvloedt het gebruik van drugs het functioneren van de hersenen?
• Hoe evolueert een drugsverslaving?
• Waarom gaan drugsverslaving en een geestesziekte vaak samen?
• Hoe kan verslaving van psychoactieve drugs worden voorkomen en
Behandeld
• Conclusies

De referenties en bronnen worden telkens vermeld. De bron van de afbeeldingen en grafieken staan altijd onderaan de afbeelding/grafiek. De bron van het artikel staat onder de inhoudstabel.

De referenties in de tekst en in de bronnenlijst worden als volgt opgemaakt:

• De referentie bij grafieken:
Source: WHO Neuroscience of Psychoactive Substance Use and Dependence, Summary
(2004), [see http://www.who.int/substance_abuse/publications/en/Neuroscience_E.pdf]
Global use of psychoactive substances and burden to health, p.9

• De referentie van de tekst:
Deze Digest is een betrouwbare samenvatting van het leidinggevende
wetenschappelijke consensus rapport geproduceerd in 2004 door de
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO)"Neuroscience of psychoactive substance use
and dependence"

5. Maak een lijst met …
5.1. Interessante bronnen

Bron: HOPES, Stanford University [zie http://www.stanford.edu/
group/hopes/basics/braintut/ab3.html]

Bron: GreenFacts Digest
over Alcohol [en] [zie
http://www.greenfacts.org/en/alcohol/index.htm]

Bron: Wereldgezondheidsorganisatie (WGO):
"Neuroscience of psychoactive substance use and dependence"

Bron: WHO ; Tobacco Atlas [zie http:// www.who.int/tobacco/en/
atlas8.pdf ]

5.3. Specialisten

In de tekst zelf staan er geen specialisten, maar de auteurs van deze tekst zijn de specialisten.

Hieronder de specialisten:
• Dr. Marisa Fernandez
• Dr. S. Rotzinger
• GreenFacts wetenschappelijkpenal

5.4. Definities en moeilijke woorden

Amfetamines
Amfetamines zijn door de mens gemaakte, opwekkende middelen. Hun werking duurt gewoonlijk verscheidene uren en omvat de stimulatie van het centrale zenuwstelsel, een gevoel van welbehagen en verhoogde energie, het wegvallen van sociale remmingen en gevoelens van intelligentie, bekwaamheid en macht. Daarnaast wordt de eetlust onderdrukt, stijgt de lichaamstemperatuur en is er een verhoogd risico van dehydratie.(Bron: GreenFacts, op basis van bbc.co.uk A to Z of Drugs )

Genetische doorlichting
Een test uitgevoerd op een bevolkingsgroep teneinde individuen te identificeren met een verhoogd risico van het hebben of doormaken van een specifieke genetische afwijking. (Bron: GreenFacts, op basis van het Human Genome Project Information Glossary )

Hallucinogeen
Hallucinogenen zijn chemische stoffen die veranderingen teweegbrengen in het waarnemen, het denken en het voelen. Voorbeelden zijn onder andere LSD en PCP.
De effecten worden merkbaar na 20 tot 30 minuten en omvatten het verwijden van de pupillen, stijging van de bloeddruk, abnormaal hoge hartslag, onbewust beven of rillen, overactieve reflexen en de psychedelische fase (bestaande uit euforie of gemengde gemoedsveranderingen, visuele illusies en veranderde waarnemingen, het vervagen van de grenzen tussen het zelf en het niet-zelf en vaak een gevoel van eenheid met de kosmos).
(Bron: GreenFacts, gebaseerd op het WGO Lexicon of alcohol and drug terms )

Neurotransmitter(s)
Het chemisch element verantwoordelijk voor het overbrengen van informatie in het zenuwstelsel. (Bron: IPCS )

Ontwenning
Ontwenning verwijst naar de fysische en mentale symptomen die drugsafhankelijke mensen ondervinden wanneer ze stoppen met het gebruik van die drug waarvan ze afhankelijk zijn of wanneer ze het gebruik ervan drastisch verminderen (Bron: GreenFacts)

Opioïden
Klasse van verdovende middelen (bv. heroïne, codeïne, methadon) afgeleid van de opiumpapaver. Ze bevatten opium of worden synthetisch geproduceerd en hebben dan opiumachtige effecten. Opioïde middelen verlichten de pijn, onderdrukken het zintuiglijk vermogen en zijn slaapverwekkend. (Bron: San Francisco AIDS Foundation Glossary vertaald door GreenFacts)

PCP (Fencyclidine)
Dit middel wordt gebruikt als hallucinogeen middel, maar kan eveneens de pijn verlichten of stimulerend werken.

Stimulerende middelen
Stimulerende middelen zijn middelen die de activiteit van het centrale zenuwstelsel stimuleren. Stimulerende middelen omvatten nicotine (komen voor in tabaksproducten), cafeïne, amfetamines, ecstasy en cocaïne.
(Bron: GreenFacts, gebaseerd op WHO Lexicon of alcohol and drug terms )

__5.5. Werkdocument __

Klik hier

Uurroosters www.google.be www.facebook.com
Katho www.youtube.com www.voorbeeld.be
Ipsoc www.symbaloo.com www.inspiratie.nl