Robbe Goossens

Hallo,
Ik ben Robbe Goossens. Ik ben geboren op 23 juni 1990 in het AZ Sint-Jan te Brugge. Sinds dit jaar studeer ik maatschappelijke veiligheid aan de Katho in Kortrijk. Mijn vrije tijd spendeer ik het liefst in of op het water. Ik ga zeilen, zwemmen, ik ben redder aan zee en ik ben leider in de zeescouts.
Het onderwerp drugs en alcohol is boeiend, het sluit ook mooi aan bij ons casuswerk.

Voor meer informatie over ons werk, doorzoek je best de site.

Met vriendelijke groet

Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen euro aan games verkocht. Met de consoleverkoop erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro.

Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch (2008). Game on, we krijgen er niet genoeg van. Aspectenonderzoek viWTA Dossier nr. 14, Vlaams Parlement.
klik hier voor de volledige publicatie