A
- AA: De AA staat voor de anonieme alcoholisten, het is een vereniging waar mensen hun gemeenschappelijk probleem proberen op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme.

C
- CC: CrisisCare. Het is een door de overheid erkende private verslavingszorginstelling.

D
- De Druglijn: De druglijn informeert, adviseert, helpt en maakt wegwijs over drugs, drank, pillen en gokken.

I
- IVO: Wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op gebied van leefwijzen, verslaving en de daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen.

N
- NICC: Nationaal instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Het is een Federale Wetenschappelijke instelling binnen de FOD justitie. Ze verricht wetenschappelijk onderzoek op vraag van bevoegde gerechtelijke overheden.

S
- ’s Heeren Loo: Dit is een zorgcentrum in Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking.

V
- VAD: Vereniging voor alcohol- en drugsproblemen. Het is de partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid in het kader van het preventiebeleid van alcohol- en andere drugproblemen.

W
-Wereldgezondheidsorganisatie: organisatie van de VN met als doel wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg in kaart te brengen, activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg te coördineren en de gezondheid van de wereldbevolking te bevorderen.