Alcoholgebruik onder jongeren: hoe vaak en met welke gevolgen?

Het artikel komt uit het tijdschrift verslaving en is geschreven door Jacqueline Verdurmen, Dike van de Mheen en Margriet van Laar.
In het artikel bespreekt men de ontwikkelingen in het alcoholgebruik bij jongeren. De risicogroepen zijn de scholieren van 12-14 jarigen en de 16- 24 jarige jongeren. Bij deze groepen hebben ze de ontwikkelingen in alcoholgebruik bekeken over een periode van 10 jaar. Daarna bespreekt men wat er als probleemgebruik gezien wordt en wat de percentages zijn van probleemgebruik bij de verschillende leeftijdscategorie├źn. In de leeftijdsgroep 16- 24 jarigen bleek dat 34% van de jongens en 9% van de meisjes een probleemdrinker is. Na de uitleg over het probleemgebruik maakt men een vergelijking met andere landen, gevolgd door het bespreken van de gevolgen van dit probleemgebruik. In het artikel bespreekt men vier gevolgen van probleemdrinken, namelijk de gevolgen voor de hersenen, aanzet tot een alcoholprobleem op volwassen leeftijd, agressie en seksueel risicogedrag en de kans op ongevallen. Na de gevolgen bespreekt men de hulpaanvragen in de verslavingszorg. Een schatting gaf aan dat er 375 000 probleemdrinkers zijn onder de 16-24 jarigen die hulpvragen.
Als besluit zeggen ze dat alcoholgebruik onder jongeren een ernstig probleem vormt en dat er oplossingen moeten gezocht worden. De oplossingen zijn landelijke campagnes die duidelijk de gevolgen van probleemdrinken weergeven. digitale weergave van deze synthese powerpointpresentatie