Mathias

1. Referentie artikel

Verdurmen, J., van de Mheen, D., & van Laar, M. (2008). Alcoholgebruik onder jongeren: hoe vaak en met welke gevolgen?[Elektronische versie] Verslaving tijdschrift over verslavingsproblematiek, 4(3), 4-15.

2. Context artikel
Het artikel komt uit het tijdschrift Verslaving – tijdschrift over verslavingsproblematiek en is uitgegeven door Bohn Stafleu van Loghum, Houten.
Het tijdschrift Verslaving belicht de achtergronden van de dagelijkse beroepspraktijk in de verslavingszorg. Het is een tijdschrift die degelijke informatie geeft over de preventie, de behandeling en de maatschappelijke opvang van verslaafden van drugs en alcohol. Het tijdschrift besteedt eveneens aandacht aan de verslavende middelen en de omgang met verslaafden. In het tijdschrift wisselt men achtergrondinformatie af met onderhoudende korte bijdragen, prikkelende discussies, toelichtingen en actuele literatuurinformatie.

Het tijdschrift is bedoeld voor mensen die professioneel met verslaving en verslaafden te maken krijgen. De onderwerpen en thema’s worden zo gekozen dat iedereen die betrokken is bij de behandeling en zorg voor verslaafden, zich daarin herkent. Dit tijdschrift is dus bedoeld voor ondermeer maatschappelijk werkers, agogen, vaktherapeuten, psychiaters en andere artsen maar ook voor verpleegkundigen, psychologen, gezondheidswerkers en onderzoekers.

3. De auteurs van het artikel
3.1. Wat staat er in het artikel over de auteurs

De auteurs van dit artikel zijn Jacqueline Verdurmen, Dike van de Mheen en Margriet van Laar. Op het einde van het artikel staat het volgende vermeldt over de auteurs:
Dr. J. Verdurmen is wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut te Utrecht. Haar e-mail adres is ook vermeld, ln.sobmirt|nemrudrevj#ln.sobmirt|nemrudrevj

Prof. Dr. D. van de Mheen is hoogleraar verslavingsonderzoek bij de Erasmus Universiteit te Rotterdam en directeur onderzoek en onderwijs bij het IVO te Rotterdam.

Dr. M. van Laar is programmahoofd bij het Trimbos-instituut te Utrecht.

3.2. Wat is er te vinden op internet

Op internet vinden we het volgende over Jacqueline Verdurmen:
Ze is wetenschappelijk medewerker B bij het Trimbos-instituut, haar programma bestaat uit epidemiologie en monitor geestelijke gezondheid. Het trimbos-instituut zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis. Op onderstaand URL kan je lezen aan welke projecten ze heeft meegewerkt en welke publicaties ze (mee)geschreven heeft. Klik hier!

Over Dike van de Mheen vond ik het volgende op het net. Ze is directeur van het IVO (wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op gebied van leefwijzen, verslaving en de daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen). Ze is eveneens ook hoogleraar aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Het studiegebied van Dike van de Mheen is gezondheidswetenschappen en Epidemiologie en ze heeft zich gespecialiseerd in het onderzoek op het gebied van alcohol en drugs, verslaving en verslavingszorg. voor de site van het ivo Klik hier!

Op de site van het trimbos-instituut staat dat Margriet van Laar progammahoofd is van het programma ‘drug monitoring’. Op de pagina kan je lezen aan welke projecten ze meegewerkt heeft en welke publicaties ze (mee)geschreven heeft. Hier heb je het URL.

3.3. Wat is er te vinden op de catalogi/databanken

Op de libisnet catalogi zijn er vier records gevonden dat Jacqueline Verdurmen meegeschreven heeft:

1) Titel: Het kind van morgen: consequenties van voortplantingstechnologie.
Publicatiejaar: 1997.
Uitgever: Groningen: Van Brug
Auteurs: van Balen, F., van Berkel, D. & Verdurmen, J.
Fysiek detail: p. 181
ISBN: 90-6523-032-7
Genre: boek

2) Titel: Keuzes bij onvruchtbaarheid: besluitvormingsprocessen bij onvruchtbare paren.
Publicatiejaar: 1997.
Auteurs: Jacqueline Verdurmen en Elisabeth Eduardus
Fysiek detail: p. 215
Genre: eindwerk

3) Titel: Medisch hulpzoekgedrag bij vruchtbaarheidsproblemen.
In: Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen jrg. 74 (1996) nr.1, p.11-15.
Publicatiejaar: 1996.
Auteurs: Van Balen, F., Verdurmen, J. & Ketting, E.
Genre: artikel

4) Titel: Jeugd en riskant gedrag: kerngegevens uit het peilstationonderzoek 2003: roken, drinken, drugsgebruik en gokken onder scholieren vanaf 10 jaar
Publicatiejaar: 2004.
Uitgever: Utrecht: Trimbos-instituut
Auteurs: Verdurmen, J., Monshouwer, K., van Dorsselaer, S., Vollebergh, W.
Fysiek detail: p.172
ISBN: 90-5253-473-X

Op de libisnet catalogi is er één iets gevonden van Dike van de Mheen.

1) Titel: VTV: een basis voor collectieve preventie?
In: Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen jrg. 78 (2000) nr.1, p.13-14.
Publicatiejaar: 2000.
Auteurs: Van de Mheen, D., bleeker, J.K., Sturmans, F.
Genre: artikel

Op de libisnet catalogi is niets gevonden van Margriet van Laar.

Op de vakbibliotheek BSL zijn heel wat titels te vinden over de drie auteurs.

4. De structuur
Het artikel heeft een duidelijke structuur en is logisch opgebouwd. Het bevat duidelijke tussentitels. Eerst vermeldt men de auteurs gevolgd door de naam van het tijdschrift en de inhoud van het artikel.
Hieronder vind je de tussentitels van het artikel die eveneens de inhoud weergeven:
Inleiding
Scholieren
Jongeren van vijftien tot en met vierentwintig jaar
Probleemgebruik
Vergelijking met andere landen
Gevolgen voor de hersenen van drinken op jonge leeftijd
Alcoholproblematiek bij volwassenen
Agressie en seksueel risicogedrag
Ongevallen
Jonge alcoholcliënten in de verslavingszorg
Tot besluit

Het artikel hanteert een probleemstructuur:

Eerst geven ze een korte inleiding op het artikel gevolgd door de risicogroepen in het alcoholgebruik te bespreken, dan bespreken ze het probleem en maken een vergelijking met andere landen. Daarna bespreken ze alle gevolgen van het probleem. Op het einde formuleren ze een besluit rond het probleem.

De referenties in de tekst en in de bronnenlijst worden als volgt opgemaakt:

In de tekst vermeldt men de familienaam van de auteur en het jaartal.
Voorbeelden:
Rodenburg, Spijkerman, Van den Eijnden & Van de Mheen, 2007
Van Den Eijnden, 2005
Vet & Van den Eijnden, 2007

De referenties in de bronnenlijst zijn als volgt opgemaakt:
Voorbeelden:
Dijck, D. van, & Knibbe, R.A. (2005). De prevalentie van probleemdrinken in Nederland. Een algemeen bevolkingsonderzoek. Maastricht: Universiteit Maastricht.

Eijnden, R.J.J.M. van den, & Schutten, M. (2005). Aankoop en gebruik van alcoholhoudende dranken door jongeren. Rotterdam: IVO.

Linden, J. van der, Knibbe, R.A., Verdurmen, J.E.E., Dijk, A.P. van (2004). Geweld bij uitgaan op straat: algemeen bevolkingsonderzoek naar de invloed van alcohol- en drugsgebruik. Maastricht: Universiteit Maastricht.

In het artikel zijn ook enkel grafieken opgenomen om bepaalde zaken te verduidelijken. De referentie van de grafieken zijn als volgt:

Bron: Peilstationonderzoek Scholieren, Trimbos-instituut; Monshouwer e.a., 2008.
Bron: Universiteit Maastricht; Van Dijck & Knibbe, 2005.
Bron: POLS, CBS.
Bron: LMR, Prismant.

5. Maak een lijst met …
5.1. Interessante bronnen

Referenties zoals in bronnenlijst:

Dijck, D. van, & Knibbe, R.A. (2005). De prevalentie van probleemdrinken in Nederland. Een algemeen bevolkingsonderzoek. Maastricht: Universiteit Maastricht.
Eijnden, R.J.J.M. van den, & Schutten, M. (2005). Aankoop en gebruik van alcoholhoudende dranken door jongeren. Rotterdam: IVO.
Linden, J. van der, Knibbe, R.A., Verdurmen, J.E.E., Dijk, A.P. van (2004). Geweld bij uitgaan op straat: algemeen bevolkingsonderzoek naar de invloed van alcohol- en drugsgebruik. Maastricht: Universiteit Maastricht.
Valkenberg, H. (2007). Ongevallen waar alcohol of drugs bij betrokken zijn. Amsterdam: Stichting Consument en Veiligheid.
Valkenberg, H., Lely, N. van der, & Brugmans, M. (2007). Alcohol en jongeren: een ongelukkige combinatie. Medisch Contact (online), www.veiligheid.nl.
Vet, R., & Eijnden, R. van den (2007). Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders: resultaten van twee metingen. Rotterdam: IVO.

5.2. Organisaties betrokken bij thema

• VAD vereniging voor alcohol- en andere drugproblemen
• Druglijn
• IVO
• Drugpunt

5.3. Specialisten
• Dike van de Mheen
• Jacqueline Verdurmen
• Margriet van Laar

5.4. Definities en moeilijke woorden

• Prevalentie (van alcoholgebruik)
• Bingedrinken: Een groot aantal glazen alcoholhoudende drank in korte tijd opdrinken om in een alcoholische roes te raken.
• Definitie ‘zwaar drinken’ : Van zwaar drinken is sprake zodra er op minstens één dag per week minimaal zes glazen alcohol worden gedronken.
• Definitie ‘probleemdrinker’ : Personen (respondenten) worden als probleemdrinker gezien als zij een drempelwaarde voor drankgebruik overschrijden en boven een bepaalde drempelwaarde voor aan alcoholgerelateerde problematiek scoren.
• Excessieve drinker: overmatig, buitensporig drinker.

5.5. Werkdocument

Hier vind je mijn worddocument van de Wiki opdracht.