Manust

synthese tekst:

De tekst gaat over de religie en spiritualiteit en hoe zij een invloed kunnen hebben met de hulpverlening op vlak van alcohol en drugsproblemen. Aan de hand van verschillende onderzoeken zoals bv. de 12-stappenmethode wil men aantonen dat religie en spiritualiteit toch een zekere invloed hebben bij een behandeling. Ze gaan er van uit in de tekst dat religie een factor is die problematische gebruik van genotsmiddelen kan voorkomen zowel bij adolescenten als bij kinderen. In de VS speelden religieuze bewegingen een initiërende en bepalende rol bij de totstandkoming van wetgeving ter bestrijding van problematische middelengebruik. De opvattingen van alcoholgebruik zijn zeer uiteenlopend bij verschillende religies. Bij de ene mag je matig gebruiken en bij de andere wordt het ten strengste verboden.
Er wordt ook verwezen in de tekst dat de wetenschap meer rekening zou moeten houden met de religie wanneer zij onderzoeken doen naar het verhelpen van problemen. Veel verslaafden geven aan dat hun spirituele en godsdienstige waarden belangrijk zijn in hun herstelproces.
Dat religie een rol speelt bij middelengebruik heeft men aangetoond via een groot landelijk enquête onderzoek. Bij mensen die geen belang hechten aan religie treft men anderhalf maal zoveel alcohol- of tabakgebruikers aan, driemaal zoveel gebruikers van illegale drugs en zesmaal zoveel marihuanagebruikers dan bij mensen die religie wel belangrijk vinden. Door religie is men in staat een zeer groot aantal mensen te bereiken voor een preventiecampagne. Religies beïnvloeden hun leden door het verkondigen van transcendente ideeën en door het creëren van een omgeving die sterke druk kan uitoefenen. Wetenschappelijk ontwikkelde preventie kan effectief zijn in een religieuze omgeving, als is dat nog weinig onderzocht. Voor een belangrijk deel van de Amerikaanse bevolking zijn religieuze en morele argumenten overtuigender dan argumenten uit de wetenschap en gezondheidszorg. Religie alleen zal de verslaving niet doen ophouden, maar het zal er zeker bij helpen. Dit kan gepaard gaan met groepstherapie, werkoriëntatie, religieuze counseling, kerkdiensten,… Er wordt in de tekst verwezen naar slecht drie onderzoeken die het vermelden waardig zijn. Deze maakten gebruik van een twaalf-stappenprogramma of gebruikten cognitieve gedragstherapie. Dat religieus gefundeerde behandelingen goed werken bij religieuze cliënten kan verschillende oorzaken hebben. Een van de belangrijkste elementen is dat geloof voor velen ook verslavend kan zijn. Het zou een extra motivatie zijn om af te kicken. Wanneer deelnemers gevraagd worden te omschrijven hoe ze zijn veranderd, doen ze dat vaak in godsdienstige termen: accepteren van de grenzen van de menselijke controle en dankbaar zijn voor al het goede dat men heeft.