Manuov

1) Context
De context van het artikel houd zich vooral bezig met cultuur: hoe spiritualiteit invloed kan hebben bij het genezen van overmatig drankgebruik. Het artikel komt uit het tijdschrift Verslaving jaargang 3, nummer 3 (2007) p. 5-18. Dit artikel is een door G.M. Schippers en J. Roemer vertaalde en enigszins bewerkte versie van het hoofdstuk ‘Religion, spirituality and the trouble use of substance’ in W.R. Miller & K.M. Carroll (Eds.), Rethinking substance abuse (pp. 257-274), Guilford Press, 2006, overgenomen met toestemming van de uitgever. E-mail: ln.avu.cma|sreppihcs.m.g#ln.avu.cma|sreppihcs.m.g.

2) beschrijving
Het artikel gaat over de aanpak van alcohol misbruik en hoe spiritualiteit daar een invloed kan op hebben. Aan de hand van enkele methoden wordt wel degelijk aangetoond dat religie en spiritualiteit een invloed kan hebben. Ze willen bereiken dat wetenschappers ook hiermee rekening houden wanneer zij onderzoek doen naar een behandeling tegen alcoholmisbruik.

3) structuur
De tekst kent een duidelijke structuur. Er wordt steeds een tussentitel gebruikt bij ieder onderwerp die ze aanhalen zodat je niet verdrinkt in de tekst.
Tussentitels:
-inleiding
-Religies, middelengebruik en spirituele zelfhulpgroepen
-Sociale wetenschappen, religie en spiritualiteit
-Religie en de preventie van problematisch alcohol- en drugsgebruik
-Spirituele zelfhulpgroepen en preventie
-Religieuze en spirituele behandeling van verslaving
-Spirituele zelfhulpgroepen en herstel van verslaving
-Tot besluit
Ik vindt dat de tekst een goede opmaak geeft. De alinea’s zijn niet te lang, waardoor je niet ontmoedigt wordt om deze te lezen. Er wordt duidelijk gewerkt met inleiding, midden en slot wat heel handig is.

4) referenties
Er wordt tijdens de tekst geen gebruik gemaakt van referenties, slechts op het einde schrijven zij een verantwoording en dankbetuiging waar zij refereren naar de gebruikte bron.
Dit artikel is een door G.M. Schippers en J. Roemer vertaalde en enigszins bewerkte versie van het hoofdstuk ‘Religion, spirituality and the trouble use of substance’ in W.R. Miller & K.M. Carroll (Eds.), Rethinking substance abuse (pp. 257-274), Guilford Press, 2006, overgenomen met toestemming van de uitgever. E-mail: ln.avu.cma|sreppihcs.m.g#ln.avu.cma|sreppihcs.m.g.