Lijsten Manu

Trefwoordenlijst
Methodisten: aanhangers van streng godsdienstige leer in Engeland en Noord-Amerika, ontwikkeld door J. Wesley
monotheïstische : 1 geloof
consistent : consistentie
consequentie, samenhang, consistentheid, consequentheid, beginselvastheid, rechtlijnigheid
abstinentie : onthouding
prominent : gezaghebbend
religiositeit : godsdienstigheid
paradoxaal : tegenstrijdig
immoreel : onzedelijk, verdorven, voos, ziek
competentie : bekwaamheid
adequaat : geschikt
gerandomiseerde : willekeurig in groepen indelen
ambivalent : tegelijkertijd twee verschillende, bepaalde positieve en negatieve, waarden hebbend
inherente : eigen
stigmatiseer : ten onrechte als zeer negatief kenmerken
empirisch : op ondervinding gegrond en daaruit voortvloeiend
propageren : trachten ingang te doen vinden, propaganda maken voor
devotie: vroomheid, godsvrucht
transcendente: de grens van de zintuiglijke waarneming te boven gaand, transcendentaal

Deskundigen

Rudolf Moos:
•Academische benoemingen
Emeritus faculteit, Acad Raad, Psychiatrie & Behavioral Science - VA & Geriatrische
E-mail ude.drofnats|soom.flodur#ude.drofnats|soom.flodur
Publicatie: Psychosociale behandeling voor stoornissen door alcoholgebruik. Een gids voor de behandelingen die werken Moos, R., Finney, J.,:. New York Oxford .. 156-166

Craig S. Rosen
•Academische benoemingen
Universitair hoofddocent - Med Center Line, Psychiatrie & Behavioral Science - VA & Geriatrische
E-mail ude.drofnats|nesor.giarc#ude.drofnats|nesor.giarc

•Philip W. Lavori
Academische benoemingen
Professor, Health Research & Beleid, Biostatistiek
Hoogleraar Statistiek
E-mail: ude.drofnats|iroval#ude.drofnats|iroval
Tel (650) 725-6109

Organisaties/Voorzieningen

-AA

Bronnenlijsten

*Bijdrage uit een verzamelwerk
Paul F. Brain, Kevin H. McAllister and Stephen Walmsley, 1990,
Psychopharmacology Neuromethods, Drug Effects on Social Behavior,
Volume 13, 687-739, DOI: 10.1385/0-89603-129-2:687
Methods in Ethopharmacology

*Eindwerken / bachelorproeven

1 Everaert, E.N . 2009. Alcohol en illegale drugs bij jongeren. : Ontwerp en uitvoering van themasessies over alcohol als onderdeel van psycho-educatie. (ongepubliceerd) eindwerk.
KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC ), Kortrijk, België

2 Willems, J.W. 2009. Een nuchtere blik op het pad. : Evaluatie Preventiepakket Alcohol en Drugs. (ongepubliceerd).eindwerk, KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC),. Kortrijk, België

3 Merlier, N.M,2008, Alcohol en drugs in de Chiro - De plaatselijke groepen onder de loep genomen. (ongepubliceerd) eindwerk ,Katho. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC), Kortrijk, België

4 Bille, C.B, 2005, "Partydrugs", ellende op spoed ! een beschrijvend onderzoek van de eerste hulp bij slachtoffers van een intoxicatie met partydrugs , (ongepubliceerd) eindwerk
HIVV, Kortrijk, België

5 Vromant, I.V, 1999, Drugpreventie, nuttig!? Een onderzoek naar het nut van drugpreventie in het secundair onderwijs door het Medisch Schooltoezicht van Harelbeke , (ongepubliceerd) eindwerk,
HIVV, Kortrijk, België

1*Handboeken, verzamelwerken, monografieën
1)VAD-leerlingenbevraging in het kader van een drugbeleid op school : syntheserapport schooljaar 2008-2009. (Online)
Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD),
Kinable, Hilde /
2) Handboek verslaving.
De Tijdstroom, 2009.
Franken, Ingmar / van den Brink, Wim /
3) Draaiboek alcohol- en drugbeleid in het jeugdhuis (Online)
E-books
VAD,
4) Drugs en alcohol : gebruik, misbruik en verslaving.
Bohn, Stafleu van Loghum, 2008.
Kerssemakers, Roel / van Meerten, Rob / Noorlander, Els / Vervaeke, Ilse /
5)Alcohol- en drugverslaving : een gids voor effectief gebleken behandelingen.
Nieuwezijds, 2007.
Emmelkamp, Paul M.G. / Vedel, E. /