Lisa

Het artikel uit Maandblad Geestelijke Volksgezondheid werd geschreven door Els van der Poel en Ingrid Steenhuis. Het gaat over een onderzoek over alcohol- en drugsgebruik bij licht verstandelijk gehandicapte (LVG's) jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. Er zijn signalen dat het gebruik van genotmiddelen bij LVG' s toeneemt. Daarom kan een verkennend onderzoek zeer nuttig zijn voor het opstellen van een preventief voorlichtingsprogramma.
Van 180 LVG's is een eenvoudige vragenlijst afgenomen. De prevalentie, de psychosociale gedragsdeterminanten, de attitude, de subjectieve norm, de waargenomen gedragscontrole, de intentie en de verkrijgbaarheid zijn de zeven categorieƫn die in de vragenlijst zijn opgenomen. Na het verwerken van de resultaten waren enkele opvallende tendensen waar te nemen. Het blijkt dat de meeste LVG- jongeren regelmatig alcohol consumeren in het weekend en bijna de helft heeft ooit met softdrugs geƫxperimenteerd.Ongeveer een derde gebruikte softdrugs in de afgelopen twaalf maand. Er is ook een opmerkelijk verschil tussen de jongeren met 24- uurs begeleiding en de jongeren zonder want deze laatste groep blijkt vaker naar de harddrugs te grijpen in vergelijking met de jongeren wel de 24- uurs begeleiding hebben. De jongeren die alcohol en drugs en softdrugs gebruiken zien meer voor- en nadelen aan het gebruik en ze zien de sociale norm positiever dan de jongeren die niet gebruiken. Ook de gedragscontrole is hoog en de intentie om te minderen is laag.
Uit dit onderzoek kan men afleiden dat een voorlichtingsprogramma aan te raden is bij LVG- jongeren gericht op preventie van drugsgbruik. In dit programma moet er dan zeker voldoende aandacht geschonken worden aan de attitudes, de subjectieve norm en de omgeving. Onder de volgende link vind je de powerpoint die het artikel schematisch weergeeft. PPT Lisa