Lisa

1. Referentie van het artikel

Steenhuis, I. & van de Poel, E. (2009). Alcohol- en drugsgebruik bij licht verstandelijke gehandicapte jongeren in de leeftijd van 15 – 25 jaar. Maandblad geestelijke volksgezondheid, 64, pp. 66 – 67.

2. Context van het artikel

Dit artikel komt uit het vaktijdschrift “Maandblad geestelijke volksgezondheid”. Het is een vakblad die zeer geschikt is voor mensen die in de geestelijke gezondheidszorg werken of in de verslavingszorg. Het tijdschrift wordt uitgegeven door Trimbos Instituut. Het Instituut zet zich in voor het verbeteren van geestelijke gezondheid via het delen van kennis. Het instituut behandelt NIET!

3. Auteurs

3.1. Ingrid Steenhuis

Deze dame is universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar vakgebied betreft de gezondheidsbevordering en ziektepreventie.

3.1.1. Publicaties

Deze auteur heeft nog heel veel andere zaken geschreven zowel alleen als met andere auteurs. Ze schrijft vooral i.vm. obesitas, consumptiegedrag, het al dan niet hebben van een schuldgevoel na het eten en alcohol- en drugsgebruik bij lichtverstandelijke gehandicapte jongeren. Deze zaken werden gepubliceerd in tijdschriften, boeken, pdf’s…

3.2. Els Van der Poel

Ze is een waarnemend teammanager bij licht verstandelijke gehandicapten in ’s Heeren Loo, een zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is ze ook nog projectleider Autisme en Wonen in ’s Heeren Lo en persoonlijk begeleider in ’s Heeren Lo. Vroeger was ze teammanager in het Kindhuis van ’s Heerenloo en process consultant van ConQuaster. Dit is een bedrijf dat organisaties ondersteunt op vlak van management, processen en financiën. Ze is gespecialiseerd in verslaving bij licht verstandelijke gehandicapte jongeren.

3.2.1. Publicaties

Naast dit artikel zijn er geen verdere publicaties van haar bekend.

4. Structuur

In dit artikel is er een zeer duidelijke onderzoeksstructuur te vinden. Eerst en vooral wordt er uitgelegd wat men precies wil onderzoeken en waarom. Vervolgens wordt uitgelegd wat het doel is van dit onderzoek en welke onderzoeksmethode er werd gebruikt. Hierbij gaat ook het theoretisch kader gepaard. Dan worden de onderzoeksresultaten weergegeven en tot slot trekken de twee auteurs een besluit en geven ze enkele tips voor eventueel verder onderzoek.

Inleiding
Doel van het onderzoek en theoretisch kader
Methode
Onderzoekspopulatie en respondenten
Procedure
Vragenlijst

- Data- analyse
Resultaten
- Onderzoeksgroep
- Prevalentie alcohol en drugsgebruik
- Gedragsdeterminanten alcohol- en softdrugsgebruik
- Verkrijgbaarheid van alcohol en softdrugs
Conclusie en aanbevelingen

In de tekst wordt voortdurend gerefereerd naar andere auteurs en onderzoeken. Op het einde is er een korte bronnenlijst gerefereerd volgens het APA- systeem.

5. Extra

5.1. Bronnen

Dit zijn bronnen die gebruikt werden in het artikel en op het einde vermeld staan. Deze bronnen zullen mij dus ook verder opweg kunnen helpen…

Klik hier voor deze bronnen.

5.2. Betrokken organisaties

- ’s Heeren Loo
- De Sleutel (Gent)
Onder deze link vind je meer uitleg over De Sleutel.

5.3. Specialisten

- Els van de Poel
- Ingrid Steenhuis

5.4. Definities, moeilijke woorden en enkele begrippen die een woordje uitleg vragen

- Prevalentie: De prevalentie van een aandoening is het aantal gevallen per duizend of per honderdduizend op een specifiek moment in de bevolking (www.vandale.nl).
- Determinant: Factor die een ontwikkeling of een (mede) toestand bepaalt (www.encyclo.nl).
- Attitude: Welke voor- en/of nadelen zien LVG- jongeren bij het gebruik van alcohol en softdrugs (Steenhuis & Van Der Poel, 2009, p. 66- 78)?
- Subjectieve norm: Welke mening denken LVG- jongeren dat hun ouders en vrienden hebben over het gebruik van alcohol en softdrugs (Steenhuis & Van Der Poel, 2009, p. 66- 78)?
- Waargenomen gedragscontrole: In welke mate achten LVG- jongeren die alcohol of softdrugs gebruiken zichzelf in staat om te minderen met hun gebruik (Steenhuis & Van Der Poel, 2009, p. 66- 78)?
- Gedragsintentie: Zijn LVG- jongeren die alcohol of softdrugs gebuiken van plan om te minderen met hun gebruik (Steenhuis & Van Der Poel, 2009, p. 66- 78)?
- Verkrijgbaarheid: Kunnen LVG- jongeren eenvoudig aan alcohol en softdrugs komen Steenhuis & Van Der Poel, 2009, p. 66- 78)?

Aangezien dit de onderwerpsverkenning is, zijn de lijsten die hierboven staan nog vrij beperkt. Hoe ik deze verder heb uitgewerkt zie je bij het klikken op volgende link: Lijsten