Lijsten Lisa

Trefwoordenlijst

Trefwoorden uit eigen artikel
- Prevalentie: De prevalentie van een aandoening is het aantal gevallen per duizend of per honderdduizend op een specifiek moment in de bevolking (www.vandale.nl).
- Determinant: Factor die een ontwikkeling of een (mede) toestand bepaalt (www.encyclo.nl).
- Attitude: Welke voor- en/of nadelen zien LVG- jongeren bij het gebruik van alcohol en softdrugs (Steenhuis & Van Der Poel, 2009, p. 66- 78)?
- Subjectieve norm: Welke mening denken LVG- jongeren dat hun ouders en vrienden hebben over het gebruik van alcohol en softdrugs (Steenhuis & Van Der Poel, 2009, p. 66- 78)?
- Waargenomen gedragscontrole: In welke mate achten LVG- jongeren die alcohol of softdrugs gebruiken zichzelf in staat om te minderen met hun gebruik (Steenhuis & Van Der Poel, 2009, p. 66- 78)?
- Gedragsintentie: Zijn LVG- jongeren die alcohol of softdrugs gebuiken van plan om te minderen met hun gebruik (Steenhuis & Van Der Poel, 2009, p. 66- 78)?
- Verkrijgbaarheid: Kunnen LVG- jongeren eenvoudig aan alcohol en softdrugs komen Steenhuis & Van Der Poel, 2009, p. 66- 78)?

Trefwoorden van ster- referentie
- Verslaving: Verslaving aan een psychoactief middel gebonden stoornis, conform de criteria uit (RVZ, 1999, p.106.).
- Verslavingszorg: hulpverlening aan verslaafden. De hulp kan zowel vanuit algemene als categoriale voorzieningen geboden worden. Is van het laatste sprake dan gebruiken we de term 'categoriale verslavingszorg' (RVZ, 1999, p.106.).
- Verslavingsbeleid: beleid van de overheid, gericht op het gebruik en misbruik van middelen (bijv. public health beleid) en de maatschappelijke context daarvan (bijv. verkeersveiligheidsbeleid, overlastbeleid). Verslavingsbeleid richt zich op het gebruik van alle potentieel verslavende middelen, niet alleen de illegale middelen (RVZ, 1999, p.106.).
- Besturing: heeft betrekking op actoren, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, regie (RVZ, 1999, p.106.).
- Sturing: verwijst naar instrumenten en middelen (wet- en regelgeving, bekostiging e.d.) (RVZ, 1999, p.106.).

Deskundigen

Els Van der Poel
Ze is een waarnemend teammanager bij licht verstandelijke gehandicapten in ’s Heeren Loo, een zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is ze ook nog projectleider Autisme en Wonen in ’s Heeren Lo en persoonlijk begeleider in ’s Heeren Lo. Vroeger was ze teammanager in het Kindhuis van ’s Heerenloo en process consultant van ConQuaster. Dit is een bedrijf dat organisaties ondersteunt op vlak van management, processen en financiën. Ze is gespecialiseerd in verslaving bij licht verstandelijke gehandicapte jongeren.

Ingrid Steenhuis
Deze dame is universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar vakgebied betreft de gezondheidsbevordering en ziektepreventie.

Van beide auteurs zijn geen publicaties te vinden in nabije bibliotheken. Dit kan te verklaren zijn doordat beide auteurs van Nederland komen.

Organisaties/Voorzieningen

’s Heeren Loo: Dit is een zorgcentrum in Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking.

Bronnenlijsten

Bronnen Vindplaats
Lechner, L., S. Kremers, R. Meertens, H. de Vries (2007). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering, een planmatige aanpak, 75 – 104, Assen: Van Gorcum. Katho Kortrijk
Steenhuis, I. & van de Poel, E. (2009). Alcohol- en drugsgebruik bij licht verstandelijke gehandicapte jongeren in de leeftijd van 15 – 25 jaar. Maandblad geestelijke volksgezondheid, 64, pp. 66 – 67. Katho Kortrijk
Monshouwer, K., S. van Dorsselaer, A. Gorter, J. Verdurmen, W. Vollebergh (2004). Jeugd en riskant gedrag. Kerngegevens uit het peilstationsonderzoek 2003. Trimbos- instituut, Utrecht. LESSIUS hogeschool Antwerpen
Van Dale. (s.d.). Prevalentie. Geraadpleegd op 22 december 2010 op www.vandale.nl. online
's Heeren Loo. (2010). 's Heeren Loo. Geraadpleegd op 20 december 2010 op www.sheerenloo.nl. online
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (1999). Verslavingszorg herijkt. Advies over een besturingsmodel voor verslavingszorg en verslavingsbeleid. Zoetermeer: Den Haag. * online

Dit zijn de belangrijkste bronnen uit de referentielijst die achteraan van mijn artikel stonden. De laatste bron met het sterretje zal ik kort bestuderen om opzoek te gaan naar mogelijke trefwoorden die ook te vinden zijn in mijn trefwoordenlijst hierboven.

Vaktijdschriften

Niesink, R., & van Laar, M. (2010). Cannabis en verslaving: feiten en misverstanden. Verslaving, 6 (4), 84 - 96.

Ceelen, T. (2010). Alcoholverbod voorkomt verslaving. Jeugd en Co, 1 (3), 76 - 77.

Onder deze link zie je welke tijdschriften er zijn te vinden (ook digitaal) in de KATHO bibliotheek die iets vertellen over drugs en alcohol en verslaving.

Kranten

Geirnaert, M. (2010, 21 december). Het imagoprobleem van cocaïne (elektronische versie). De Standaard, z.p.

Decorte, T. (2010, 22 december). De retoriek rond roesmiddelen (elektronische versie). De Standaard, z.p.

"Drugsgebruikers". (2010, 10 november). Drugsgebruikers worden steeds ouder (elektronische versie). De Standaard, z.p.

Belga. (2010, 1 november). Alcohol schadelijker dan heroïne of crack (elektronische versie). De Standaard, z.p.

Sioen, L. (2010, 30 oktober). De Coninckplein: "Het dealen wordt almaar agressiever" (elektronische versie). De Standaard, z.p.

Bijdrage verzamelwerk

Kerssemaker, R., van Meerten, R. (2007). Drugs en Alcohol. (Verzamelwerk). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Eindwerken

Moulaert, E. (2010). Het zorgaanbod voor drugsverslaafden in de regio Kortrijk - Ieper: Hoe het beter doen inspelen op hun noden. (ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in het Sociaal Werk. KATHO IPSOC, Kortrijk.

Tielens, D. (2009). Drugs en alcoholisme bij jongeren. (ongepubliceerd) eindwerk KHLim Lerarenopleiding (BASO), Hasselt.

Willems, J. (2009). Een nuchtere blik op het pad: Evaluatie Preventie- pakket Alcohol en Drugs. (ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in de Toegepaste Psychologie. KATHO IPSOC, Kortrijk.

Handboeken

Kerssemakers, van Meerten, Noorlander en Vervaeke. (2008). Drugs en alcohol: gebruik, misbruik en verslaving. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Franken, I., ven den Brink, W. (2009). Handboek verslaving. Utrecht: De Tijdstroom.

De Donder, E. (2008). Alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken: recente ontwikkelingen in Vlaanderen 2005 - 2006. Brussel: VAD.

Emmelkamp, P., Vedel, E. (2007). Alcohol- en drugsverslaving: een gids voor effectief gebleken behandelingen. Amsterdam: Nieuwezijds.

Geirnaert, M., Lambrechts, M.-E. (2004). Alcohol- en drugsgebruik: preventie en hulpverlening. Mechelen: Kluwer.

Onder deze link vind je grafieken en tabellen i.v.m. de verwerking van de bronnen.