Julie

Stoornissen in alcoholgebruik

Mijn artikel die ik heb gekozen rond ons onderwerp drugs en alcohol komt uit het tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 2 , van pagina 69 tot pagina 78. Het is een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door R. Van Roy, F. Van Den Eede, K. Peeters, C. Kenis, B.G.C. Sabbe, S.J. Claes. Ze onderzochten comorbide angststoornissen en stoornissen in alcoholgebruik bij bipolaire I-stoornis in een Vlaamse populatie. Hiervoor hebben ze 69 patiënten met BPI geïnterviewd. Een bipolaire stoornis is een stoornis die wordt gekenmerkt door wisselende stemmingen, dan weer manisch of hypomaan, dan weer depressief. Ik heb mij vooral gericht op de cijfers van de stoornissen in alcoholgebruik omdat dit natuurlijk het onderwerp is van onze wiki. Van deze 69 onderzochte BPI-patiënten lijden er 15 (21,7%) aan een stoornis in alcoholgebruik (alcoholafhankelijkheid of alcoholmisbruik). Dit procent is hoger ten opzichte van de algemene bevolking waar ‘slechts’ 8,1% aan een stoornis in alcoholgebruik lijdt. Deze cijfers liggen lager dan in gelijkaardige Amerikaanse studies, maar liggen wel hoger dan de Europese en Chinese studies. De samenhang tussen deze bipolaire stoornis en een stoornis in alcoholgebruik blijft echter wel onduidelijk. Sommigen suggereren dat het alcoholgebruik een vorm is van zelfmedicatie, anderen beweren dat het een symptoom is van de bipolaire stoornissen en nog anderen spreken van gemeenschappelijke genetische risicofactoren en een gemeenschappelijke pathofysiologie.

Een powerpoint over dit artikel vindt u hier
Een onderwerpsverkenning over dit artikel vindt u hier