Julieov

Inhoudstafel:
1. Referentie
2. Context
3. Auteurs
4. Structuur
5. Lijsten
5.1 interessante bronnen
5.2 betrokken organisaties
5.3 specialisten
5.4 definities en moeilijke woorden

1. Referentie:
Van Roy, R., Van Den Eede, F., Peeters, K., Kenis, C., Sabbe, B.G.C., Claes S.J. (2010). Comorbide angststoornissen en stoornissen in alcoholgebruik bij bipolaire I-stoornis; onderzoek in een Vlaamse populatie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 2 (52), 69-78.

2. Context:
Dit artikel komt uit het tijdschrift voor Psychiatrie. Al meer of 50jaar is dit tijdschrift het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift voor de Nederlandse en Vlaamse psychiaters, psychiaters in opleiding, artsen in opleiding en andere geïnteresseerden. Artikels in dit tijschrift gaan vooral over overzichtsartikelen en wetenschappelijke onderzoeken in het Nederlandse taalgebied, wetenschappelijk onderbouwde educatieve gevalsbeschrijvingen, opiniërende artikelen, korte bijdragen over actuele ontwikkelingen of nieuw onderzoek,…. Het gaat uit van de Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie waarin de Nederlandse en de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie participeren.

3. Auteurs:
De auteurs zijn R. Van Roy, F. Van Den Eede, C. Kenis, K. Peeters, B.G.C. Sabbe en S.J. Claes. Op het einde van het artikel staat bij elke auteur enkele regels uitleg over hun beroep. Verder heb ik niet veel informatie gevonden over de auteurs.
- R. Van Roy:
Toen hij dit artikel was aan het schrijven was hij arts in opleiding tot psychiater maar inmiddels werkt hij al als psychiater in het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis in Geel.
- F. Van Den Eede:
Hij is waarnemend medisch coördinator van de dienst Psychiatrie in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en is verbonden aan het CAPRI (Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute) Faculteit Geneeskunde Universiteit Antwerpen.
- C. Kenis:
Hij werkt als arts in opleiding tot radioloog in het Sint-Augustinusziekenhuis te Wilrijk.
- K. Peeters:
Hij werkt als onderzoeksverpleegkundige in het VIB, Departement Moleculaire Genetica aan de Universiteit Antwerpen.
- B.G.C. Sabbe:
Hij is hoogleraar Medische Psychologie en Psychiatrie aan de Universiteit Antwerpen en psychiaterpsychotherapeut in het Psychiatrisch Centrum St-Norbertushuis te Duffel. Hij is ook verbonden aan de CAPRI.
- S.J. Claes:
Hij is hoogleraar Psychiatrie en is verbonden aan het Universitair Psychiatrisch Centrum, Campus Leuven, van de K.U. Leuven. Hij is ook Fundamenteel Klinisch Onderzoeker van het FWO Vlaanderen.

4. Structuur:
De tekst is geschreven in 2 kolommen, behalve de inleiding die geschreven is in een doorlopende tekst. De tekst wordt onderverdeeld in 4 grote hoofdstukken namelijk: methode, resultaten, discussie en conclussie en toekomstig onderzoek, die dan elk ook nog eens onderverdeeld worden in kleinere tussentitels. In de tekst zijn ook twee tabellen ingevoegd waar naar wordt naar verwezen in de tekst om te zaken te verduidelijken. Referenties worden gemaakt in de tekst zelf en in de bronnenlijst op het einde.
Structuur:

Inleiding
METHODE
* populatie
* diagnostische instrumenten
* statische analyse
RESULTATEN
* populatie
* frequenties
* beginleeftijd
DISCUSSIE
* comorbiditeit
* stoornissen in alcoholgebruik
* angststoornissen
* samenhang comorbiditeit en beginleeftijd
* beperkingen
CONCLUSSIE EN TOEKOMSTIG ONDERZOEK
Bronnenlijst
Auteurs
Summary

5. Lijsten:

5.1.interessante bronnen:

Groenestijn, M.A.C. van, Akkerhuis, G.W., Kupka, R.W., e.a. (1996). Gestructureerd Klinisch
Interview voor de vaststelling van DSM-IV As I Stoornissen. Lisse: Swets Test Publishers.

Kessler, R.C., Rubinow, D.R., Holmes, C., e.a. (1997). The epidemiology of DSM-III-R bipolar I
disorder in a general population survey. Psychological Medicine, 27, 1079-1089.

McElroy, S.L. (2004). Diagnosing and treating comorbid (complicated) bipolar disorder. Journal of
Clinical Psychiatry, 65 (Suppl 15), 35-44.

Sheehan, D.V., Lecrubier, Y., Sheehan, K.H., e.a. (1998). The Mini-International Neuropsychiatric
Interview (M.I.N.I.): the development and validation of a structured diagnostic psychiatric
interview for DSM IV and ICD-10. Journal of Clinical Psychiatry, 59 (Suppl 20), 22-33.

Sherazi, R., McKeon, P., McDonough, M., e.a. (2006). What’s new? The clinical epidemiology of
bipolar i disorder. Harvard Review of Psychiatry, 14, 273-284.

Simon, N.M., Smoller, J.W., Fava, M., e.a. (2003). Comparing anxiety disorders and anxiety-related
traits in bipolar disorder and unipolar depression. Journal of Psychiatric Research, 37, 187-192.

Sonne, S.C., Brady, K.T., & Morton, W.A. (1994). Substance abuse and bipolar affective disorder.
Journal of Nervous and Mental Disease, 182, 349-352.

Vieta, E., Colom, F., Corbella, B., e.a. (2001). Clinical correlates of psychiatric comorbidity in
bipolar I patients. Bipolar Disorders, 3, 253-258.

5.2. betrokken organisaties:

- AA: De AA staat voor de anonieme alcoholisten, het is een vereniging waar mensen hun gemeenschappelijk probleem proberen op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme. (http://www.aavlaanderen.org/)

- CC: CrisisCare. Het is een door de overheid erkende private verslavingszorginstelling. (http://www.crisiscare.nl/)

- De Druglijn: De druglijn informeert, adviseert, helpt en maakt wegwijs over drugs, drank, pillen en gokken. (http://www.druglijn.be/)

- VAD: Vereniging voor alcohol- en drugsproblemen. Het is de partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid in het kader van het preventiebeleid van alcohol- en andere drugproblemen. (http://www.vad.be/)

5.3. Specialisten:

- B.G.C. Sabbe: Hij is hoogleraar Medische Psychologie en Psychiatrie aan de Universiteit Antwerpen en psychiaterpsychotherapeut in het Psychiatrisch Centrum St-Norbertushuis te Duffel. Hij is ook verbonden aan de CAPRI.

- F. Van Den Eede: Hij is waarnemend medisch coördinator van de dienst Psychiatrie in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en is verbonden aan het CAPRI (Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute) Faculteit Geneeskunde Universiteit Antwerpen.

- S.J. Claes: Hij is hoogleraar Psychiatrie en is verbonden aan het Universitair Psychiatrisch Centrum, Campus Leuven, van de K.U. Leuven. Hij is ook Fundamenteel Klinisch Onderzoeker van het FWO Vlaanderen.

5.4. Definities en moeilijke woorden:

- Auto-anamnestische gegevens:
Gegevens die altijd wezenlijk zijn: wat kan iemand zelf vertellen.
(zie hetero-anamnestische gegevens)

- Euthyme stemming:
Stemming binnen de normale grenzen, hetgeen afwezigheid van een depressie (hele sombere) of een verhoogde (extreem vrolijke) stemming betekent.
(http://www.dokterdokter.nl/medisch/begrippen/view/id/13461/stemming,+euthyme)

- Hetero-anamnestische gegevens:
Gegevens die soms onontbeerlijk zijn: wat hebben anderen te vertellen.
(http://books.google.nl/booksid=GMcz3h6Gx5UC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=penitentiaire+forensische+psychiatrie&source=bl&ots=2KFc_n1r5&sig=vCEEC7YhKuRBSZuyNbYaA4cJJ50&hl=nl&ei=gd8ITYizLcmAOsy4zd0E&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CC0Q6AEwAw#v=onepage&q&f=false )

- Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid:
De mate van overeenstemming tussen verschillende beoordelaars.
(http://www.nederlandsjeugdinstituut.nl/eCache/DEF/1/06/390.html)

- Odds Ratio:
De verhouding tussen twee wedverhoudingen. Een wedverhouding is de verhouding tussen de waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis voorvalt en de waarschijnlijkheid dat ze niet voorvalt.
(http://www.minerva-ebm.be/articles/nl/woordenlijst/OR.htm)

- Pathofysiologie:
Studie der levensverschijnselen onder ziekelijke omstandigheden.
(http://www.woorden-boek.nl/woord/pathofysiologie)

- Rapid cycling:
Stemmingsstoornis waarbij depressieve en manische periodes elkaar snel afwisselen.
(http://www.dokterdokter.nl/medisch/begrippen/view/id/6078/rapid+cycling)

Een samenvattende tekst van dit artikel vindt u hier
Een powerpoint over dit artikel vindt u hier