Lijsten Julie

Trefwoordenlijst

- Auto-anamnestische gegevens: Gegevens die altijd wezenlijk zijn: wat kan iemand zelf vertellen.

- Euthyme stemming: Stemming binnen de normale grenzen, hetgeen afwezigheid van een depressie (hele sombere) of een verhoogde (extreem vrolijke) stemming betekent.

- Hetero-anamnestische gegevens: Gegevens die soms onontbeerlijk zijn: wat hebben anderen te vertellen.

- Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: De mate van overeenstemming tussen verschillende beoordelaars.

- Odds Ratio: De verhouding tussen twee wedverhoudingen. Een wedverhouding is de verhouding tussen de waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis voorvalt en de waarschijnlijkheid dat ze niet voorvalt.

- Pathofysiologie: Studie der levensverschijnselen onder ziekelijke omstandigheden.

- Rapid cycling: Stemmingsstoornis waarbij depressieve en manische periodes elkaar snel afwisselen.

Deskundigen

- B.G.C. Sabbe: Hij is hoogleraar Medische Psychologie en Psychiatrie aan de Universiteit Antwerpen en psychiaterpsychotherapeut in het Psychiatrisch Centrum St-Norbertushuis te Duffel. Hij is ook verbonden aan de CAPRI.

- F. Van Den Eede: Hij is waarnemend medisch coördinator van de dienst Psychiatrie in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en is verbonden aan het CAPRI (Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute) Faculteit Geneeskunde Universiteit Antwerpen.

- S.J. Claes: Hij is hoogleraar Psychiatrie en is verbonden aan het Universitair Psychiatrisch Centrum, Campus Leuven, van de K.U. Leuven. Hij is ook Fundamenteel Klinisch Onderzoeker van het FWO Vlaanderen.

Organisaties/Voorzieningen

- AA: De AA staat voor de anonieme alcoholisten, het is een vereniging waar mensen hun gemeenschappelijk probleem proberen op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme.

- CC: CrisisCare. Het is een door de overheid erkende private verslavingszorginstelling.

- De Druglijn: De druglijn informeert, adviseert, helpt en maakt wegwijs over drugs, drank, pillen en gokken.

- VAD: Vereniging voor alcohol- en drugsproblemen. Het is de partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid in het kader van het preventiebeleid van alcohol- en andere drugproblemen.

Bronnenlijsten

Groenestijn, M.A.C. van, Akkerhuis, G.W., Kupka, R.W., e.a. (1996). Gestructureerd Klinisch
Interview voor de vaststelling van DSM-IV As I Stoornissen. Lisse: Swets Test Publishers.

Kessler, R.C., Rubinow, D.R., Holmes, C., e.a. (1997). The epidemiology of DSM-III-R bipolar I
disorder in a general population survey. Psychological Medicine, 27, 1079-1089.

McElroy, S.L. (2004). Diagnosing and treating comorbid (complicated) bipolar disorder. Journal of
Clinical Psychiatry, 65 (Suppl 15), 35-44.

Sheehan, D.V., Lecrubier, Y., Sheehan, K.H., e.a. (1998). The Mini-International Neuropsychiatric
Interview (M.I.N.I.): the development and validation of a structured diagnostic psychiatric
interview for DSM IV and ICD-10. Journal of Clinical Psychiatry, 59 (Suppl 20), 22-33.

Sherazi, R., McKeon, P., McDonough, M., e.a. (2006). What’s new? The clinical epidemiology of
bipolar i disorder. Harvard Review of Psychiatry, 14, 273-284.

Simon, N.M., Smoller, J.W., Fava, M., e.a. (2003). Comparing anxiety disorders and anxiety-related
traits in bipolar disorder and unipolar depression. Journal of Psychiatric Research, 37, 187-192.

Sonne, S.C., Brady, K.T., & Morton, W.A. (1994). Substance abuse and bipolar affective disorder.
Journal of Nervous and Mental Disease, 182, 349-352.

Vieta, E., Colom, F., Corbella, B., e.a. (2001). Clinical correlates of psychiatric comorbidity in
bipolar I patients. Bipolar Disorders, 3, 253-258.

Andere

Handboek:
Ansoms, S. (1988). Alcoholisme, als de kringloop draaikolk wordt. Kapellen: Pelckmans.

Eindwerk:
Everaert, N. (2009). Alcohol en illegale drugs bij jongeren: Ontwerp en uitvoering van themasessies over alcohol als onderdeel van psycho-educatie.(ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in de Toegepaste Psychologie. KATHO IPSOC, Kortrijk.

Verzamelwerk:
Kerssemakers, R. (2009). Wat zijn drugs en hoe werken ze?. In R. Kerssemakers, E. Noorlander, R. Van Meerten, H. Vervaeke (reds.), Drugs en alcohol gebruik, misbruik en verslaving. (verzamelwerk). (pp. 19 – 58). Nederland Houten: Bohn Stafleu van Loghum

Krantenartikel:
Bosschaerts, I. (2010, 29 november). Meisjes van 12 en 15 bewusteloos in cafétoilet [elektronische versie]. Het Nieuwsblad, z.p..

Vaktijdschrift:
Alcohol and alcoholism: International journal of the medical council on alcoholism (E-journal)