Jonas

Preventief alcohol- en drugsbeleid op de werkvloer

Mijn artikel die ik heb gekozen gaat over het gebruik van alcohol op de werkvloer. Dit komt van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg.
(http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=24098#AutoAncher2)
Het drinken van alcohol is als het ware verankerd in onze cultuur en overstijgt de verschillende klassen van de bevolking. Iedereen drinkt alcohol of excuseert zich omdat hij/zij niet wenst te drinken. Ook het gebruik van andere middelen die een invloed hebben op het bewustzijn en dus de manier veranderen waarop de wereld wordt ervaren, neemt toe. Een overmatig alcohol- of druggebruik kan niet enkel moeilijkheden veroorzaken in de privésfeer, maar kan ook in de werksituatie voor problemen zorgen. Het onder invloed zijn van alcohol of drugs is immers één van de belangrijke factoren die de veiligheid en gezondheid van de werknemers en hun omgeving aantasten. Alcohol- en druggebruik is daarnaast ook een belangrijke oorzaak van grensoverschrijdend gedrag.