Lijsten Jonas

Trefwoordenlijst

psychofarmaca = zelfstandig naamwoord medicamenten die het functioneren van de geest kunnen beïnvloeden; geneesmiddelen voor geestesziekten

nultolerantie = totaalverbod, waarop geen enkele uitzondering is toegelaten

cao = collectieve arbeidsovereenkomst

adequaat = Iemand die adequaat reageert, reageert precies zoals nodig is.

legaliteitsbeginsel = bij strafprocesrecht het beginsel, dat de tot vervolging bevoegde instantie altijd verplicht is tot het instellen van vervolging van een haar bekend geworden strafbaar feit.

Deskundigen

Edwin De Clerck
Via internet
Preventie adviseur
Adres: Paddevijverstraat 49, 8900 IEPER
Tel: 057/228922

Organisaties/Voorzieningen

securex
regionale directie van toezicht op welzijn
algemene directie humanisering van de arbeid

Bronnenlijsten