Jonas

1. Referentie
Preventief alcohol- en drugsbeleid op de werkvloer (http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=24098#AutoAncher2)

2. Context
Het artikel gaat over het gebruik van alcohol en drugs op de werkvloer. Het artikel komt van de federale overheids dienst, arbeid en sociaal werk. Over wat de werkgever kan doen om drugs en alcohol gerelateerde overlast te vermijden op de werk vloer.

3. Auteurs

4. Structuur
Het artikel heeft een duidelijke overzichtelijke structuur, en is opgedeeld in alinea’s volgens de thema’s. De referenties worden opgemaakt in de tekst, er is geen bronnenlijst aanwezig.

De CAO nr. 100 van 1 april 2009 schenkt klare wijn
Kader-cao
Gefaseerde benadering
Gestoeld op 4 pijlers
Mogelijkheid van alcohol- en drugstesten
De CAO onder invloed van de welzijnswetgeving
Wettelijk kader
Toegelaten alcohol- en drugstesten
Respect voor de privacy
Rol van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
Een alcohol- en drugsbeleid in de openbare sector
Bijkomende inlichtingen