Isolde

1.Referentie artikel

Raeymaekers, P. (2005) Illusies te koop: hersenprikkers en breindoders. Mens, 58(3), 1-16

2.Context van het artikel

Dit artikel komt uit het wetenschappelijk tijdschrift Mens. Mens is een uitgave van de VVB (Vlaamse Vereniging voor Biologie) Ze zien het als een basisdoelstelling om objectieve wetenschappelijke voorlichting te geven aan de huidige maatschappij.
Het is een objectief overzicht van de drugs die men in deze huidige maatschappij gebruiken. In dit artikel gaat het zowel over de verslaving (afhankelijkheid) en wat we aan dit probleem kunnen doen. Mens staat voor Milieu – Educatie, Natuur & samenleving.

3.De auteur

De auteur is Peter Raeymaekers. Er wordt in het artikel geen informatie vermeld over de auteur zelf.
Peter Raeymaekers studeerde af als doctor in de biochemie aan de Universiteit Antwerpen. Momenteel is hij een free-lance wetenschapsjournalist
Hij schreef de boeken: Naar een dementievriendelijke samenleving: aanbevelingen en mogelijke reacties en Genen en gezondheid. Hij schreef ook de artikels: Nog reden tot vrees?: oude gekke koeien ui de sloot en Leren matcht met lachen (hersenontwikkeling). Daarnaast schreef hij nog meer artikelen en boeken.

4.De structuur

Het artikel heeft een goede structuur. Er is een inleiding, dan volgt een uitleg over wat drugs doet en veroorzaakt en waar dit in ons lichaam gebeurt. Daarna worden een paar drugs soorten beter uit gewerkt (wetgeving, wat het met je lichaam doet, hoe het gemaakt is , …) Op het einde is er een besluit en een stuk tekst dat over drugsbeleid op school gaat.
Het artikel staat bestaat uit vier hoofdtitels en daaronder veel tussentitels.
De hoofdtitels zijn:
- Het centrum van plezier
- ABC van drugs - de producten
- Jongerencultus
- Besluit
De tussentitels zijn:
- Beter dan seks
- Mengpaneel
- Tot de dood er op volgt
- Afhankelijk
- Hard of zacht
- Alcohol
- cannabis
- …

Bijna alle moeilijke woorden worden uitgelegd in de tekst. Zo kunnen jongeren de tekst ook lezen.
De referenties zijn niet in een bronnenlijst gezet, er zijn wel een paar verwijzingen in de tekst meestal bij de illustraties. Onder de hoofdtitel staat wie het artikel heeft samengesteld en daaronder staat:
met medewerking van:
• Hilde Kinable, stafmedewerker Vereniging voor Alcohol- en andere Drugsproblemen (VAD)
• De Druglijn, 078/15-10-20
• Prof. Dr. Willy Lambert, Vakgroep Bioanalyse UGent
• Dr. Geert Dom, Psychiatrisch Centrum Broeders Alexianen, Boechout
• Dr. Crista van Haeren, Gerechtelijk deskundige, afdeling Drugs en Toxicologie, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

Op het einde van het artikel naast het besluit staat waar je terecht kunt voor meer advies en info rond drugs (De Druglijn en VAD) en waar je meer over drugs kan lezen (VAD en een boek van Geert Dom)

Het artikel is niet wat je van een artikel verwacht, maar het is wel aangenaam lezen. Door het gebruik van kleuren leest het vlotter. Bepaalde stukken tekst springen meer uit dan anderen, door zowel de kleuren die gebruikt worden als de grote van titels. Er staan ook heel veel afbeeldingen in. Dat maakt het dan ook weer duidelijk over wat de tekst gaat.

5.Interessante bronnen die ik nog niet kende

• Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)

6.Betrokken organisaties

• VAD
• De Druglijn
• Nationaal instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)

7.Specialisten

7.1.Prof. Dr. Willy Lambert (Vakgroep Bioanalyse, UGent)

Hij studeerde voor pharmicist aan de universiteit van Gent. Zijn eerst werk was in het laboratorium voor Medische Biochemie en Klinische Analyse. Hij begon er als wetenschappelijke medewerker, later als assistent en vervolgens als werkleider van het laboratorium. Daarna werd hij professor van het laboratorium voor toxicologie.
Hij heeft meegeschreven aan het dossier XTC van de Vereniging voor alcohol – en andere drugproblemen (VAD).

Contact gegevens:
- Tel: +32 (0)92/64 81 35
- E-mail: eb.tneGU|trebmal.ylliW#eb.tneGU|trebmal.ylliW

Vragen die ik zou stellen:
- Hoe verloopt een gewone dag als professor in een laoratorium
- Heb je veel verantwoordelijkheden?

7.2.Dr. Geert Dom (Psychiatrisch Centrum Boders Alexianen, Boechout)

Studeerde geneeskunde aan de universiteit van Antwerpen. Momenteel is hij hoofd van de afdeling verslavingszorg in het centrum Broeders Alexianen.

Publicaties:
- Dom, G., De Wilde, B., Raes, V., Van den Brink, W. (2004). Meetinstrumenten bij stoornissen in het gebruik van middelen. Tijdschrift Psychiatrie 46(10), 671-674.
- Dom, G., De Wilde, B., Hulstijn, W., Sabbe, B., Van den Brink, W. (2006). Behavioural aspects of impulsivity in alcoholics with and without a cluster-B personality disorder. Alcohol & Alcoholisme 41(4), 412-420.
- Dom, G., Suykerbuyk, J. (2009). Traumatisch hersenletsel en alcoholmisbruik/afhankelijkheid: deficit van executieve functies? Een casereport. Tijdschrift voor Geneeskunde.

Vragen die ik zou stellen:
- Waarom heb je de studie geneeskunde gedaan.
- Wanneer heb je interesse gekregen in verslaafden?
- Hoe kan je als ouder op merken dat je kind verslaaft is?

7.3.Dr. Crista van Haeren, Gerechtelijk deskundige, Afdeling Drugs en Toxicologie, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.

Werkleider van de afdeling Drugs en Toxicologie

Contactgegevens:
- Tel: 022/ 40 04 81

Vragen die ik zou stellen:
- Wat heeft u gestudeerd?
- Wat zijn de vereisten om deze job te kunnen uitvoeren?
- Wat vind u zelf van drugs?

7.4.Tom Decorte, professor aan de Universiteit Gent, vakgebied criminologie, en coördinator van het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek.

Studeerde Criminologie aan de universiteit van Leuven. Hij behaalde ook een bijzonder certificaat in de Sociale en Culturele Antropologie. Hij was lid van de onderzoeksgroep politie en de rechterlijke organisaties bij de afdeling Strafrecht, Strafvordering en Criminologie aan de Universiteit van Leuven. Nu is hij hoogleraar op gebied van Criminologie aan de universiteit van Gent.

Contactgegevens:
- Tel: + 32 (0)92/64 69 62
- E-mail: eb.tnegu|etroced.mot#eb.tnegu|etroced.mot

Publicaties:
- Decorte, T., Tuteleers, P. (2OO7). Cannabisteelt in Vlaanderen. Patronen en motieven van 748 telers. Leuven: Acco.
- Decorte, T., Muys, M., Slock, S. (2003). Cannabis in Vlaanderen. Patronen van cannabisgebruik bij ervaren gebruikers. Leuven: Acco
- Decorte, T. (red.) (2005). Ecstasy in Vlaanderen. Een multidisciplinaire kijk op synthetische drugs Leuven: Acco
- Decorte, T., Tieberghien, J. (2008). Antwerpse Drug- en Alcoholmonitor. Een lokale drugscene in beeld. Leuven: Acco

Vragen die ik zou stellen:
- Heeft u zelf ooit drugs genomen?
- Wat denkt u zelf over het drugsgebruik bij jongeren?

8.Definities van moeilijke woordern

• Bufo alvarius: een grote paddensoort dat in Noord-Amerika voorkomt. Hij is herkenbaar aan de witte wratten aan zijn mondhoeken, een blauw – grijs trommelvlies en aan de grote wratten op zijn achterpoten. Hij heeft enorme gifklieren zodanig dat als een hond die bijt hij er dood aan kan gaan. De mensen kunnen door er mee in aanraking te komen hallucinaties krijgen, flauwvallen, in coma geraken of zelf sterven. Veel mensen likken aan de pad voor de hallucinerende werking.
• Caleidoscopisch: in veel kleuren
• Compulsie: dwangmatig handelen.
• Designer drugs: drugs die ontworpen en geproduceerd zijn in het laboratorium.
• Etnografie: volkenkunde
• Frontale hersenschors: gebied in de hersenen, waar informatie van de rest van het lichaam ontvangen, geanalyseerd en geïnterpreteerd word.
• Growshop: een winkel in benodigdheden voor binnenhuis of in een kas kweken van diverse gewassen en planten.
• Hypothalamus: onderdeel van de hersenen. Speelt een belangrijke rol bij de organisatie van gedragingen die zorgen voor de overleving van het individu en de soort. (eten, vluchten, vechten, paren, …) Het is ook belangrijk bij de temperatuursregeling.
• Limbisch systeem: Dit is gelegen in het grensgebied tussen de hersenstam en de grote hersenen. Het omvat delen van de hypothalamus en de hippocampus en het systeem speelt een rol bij de beheersing van emotioneel gedrag en motivatie.
• Neurotransmitter: dit is een molecuul dat word gebruikt voor de signaaloverdracht tussen zenuwcellen in het zenuwstelsel.
• Nucleus accumbens: Het is een hersengebied dat betrokken is bij motivatie en beloning.
• Obsessies: dwanggedachten
• Prevalentie: bovenhand, overheersen, …
• Ventrale tegmentale zone (VTZ) : Een groepje cellen dat gelegen is aan de bovenzijde van de hersenstam. Ze staan in verbinding met een andere kern diep in hersenen ’de nucleus accumbens' van waaruit zenuwbanen vertrekken naar delen van de frontale hersenschors.

In het verzamelwerk vind u alle gegevens opgesteld in een Word-document.