Lijsten Isolde

Trefwoordenlijst

• Bufo alvarius: een grote paddensoort dat in Noord-Amerika voorkomt. Hij is herkenbaar aan de witte wratten aan zijn mondhoeken, een blauw – grijs trommelvlies en aan de grote wratten op zijn achterpoten. Hij heeft enorme gifklieren zodanig dat als een hond die bijt hij er dood aan kan gaan. De mensen kunnen door er mee in aanraking te komen hallucinaties krijgen, flauwvallen, in coma geraken of zelf sterven. Veel mensen likken aan de pad voor de hallucinerende werking.
• Caleidoscopisch: in veel kleuren
• Compulsie: dwangmatig handelen.
• Designer drugs: drugs die ontworpen en geproduceerd zijn in het laboratorium.
• Etnografie: volkenkunde
• Frontale hersenschors: gebied in de hersenen, waar informatie van de rest van het
lichaam ontvangen, geanalyseerd en geïnterpreteerd word.
• Growshop: een winkel in benodigdheden voor binnenhuis of in een kas kweken van diverse gewassen en planten.
• Hypothalamus: onderdeel van de hersenen. Speelt een belangrijke rol bij de organisatie van gedragingen die zorgen voor de overleving van het individu en de soort. (eten, vluchten, vechten, paren, …) Het is ook belangrijk bij de temperatuursregeling.
• Limbisch systeem: Dit is gelegen in het grensgebied tussen de hersenstam en de grote hersenen. Het omvat delen van de hypothalamus en de hippocampus en het systeem speelt een rol bij de beheersing van emotioneel gedrag en motivatie.
• Neurotransmitter: dit is een molecuul dat word gebruikt voor de signaaloverdracht tussen zenuwcellen in het zenuwstelsel.
• Nucleus accumbens: Het is een hersengebied dat betrokken is bij motivatie en beloning.
• Obsessies: dwanggedachten
• Prevalentie: bovenhand, overheersen, …
• Ventrale tegmentale zone (VTZ) : Een groepje cellen dat gelegen is aan de bovenzijde van de hersenstam. Ze staan in verbinding met andere kern diep in hersenen ’de nucleus accumbens’ van waaruit zenuwbanen vertrekken naar delen van de frontale hersenschors.

Deskundigen

Deskundigen die mee werkten aan het artikel 'Illusies te koop' van Peter Raeymaekers
• Dr. Geert Dom (Psychiatrisch Centrum Boders Alexianen, Boechout)
• Prof. Dr. Willy Lambert (Vakgroep Bioanalyse, UGent)
• Dr. Crista van Haeren, Gerechtelijk deskundige, afdeling Drugs en Toxicologie, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
• Tom Decorte, professor aan de Universiteit Gent, vakgebied criminologie, en coördinator van het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek.

Organisaties/Voorzieningen

• De Druglijn
• VAD
• Nationaal instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)

Bronnenlijsten

Ansoms, S. (1988). Alcoholisme, als de kringloop draaikolk wordt. Kapellen: Pelckmans.

Cortebeeck, G. (1994). De XTC-mafia. Antwerpen/Baarn: Hadewijch.

De Clerck, S. (2008). Drugbeleid. Geraadpleegd op 23 december 2010 op http://www.stefaandeclerck.be/nl/drugsbeleid/157

De Coninck, S. (2010). Vroeginterventie in Vlaanderen: Tijdig afrekenen met drugproblemen. (ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid. KATHO IPSOC, Kortrijk.

Decorte, T., Muys, M., Slock, S. (2003). Cannabis in Vlaanderen. Patronen van cannabisgebruik bij ervaren gebruikers. Leuven: Acco.*

Decorte, T. (red.) (2005). Ecstasy in Vlaanderen. Een multidisciplinaire kijk op synthetische drugs. Leuven: Acco.*

Decorte, T., Tuteleers, P. (2OO7). Cannabisteelt in Vlaanderen. Patronen en motieven van 748 telers. Leuven: Acco. *

Decorte, T., Tieberghien, J. (2008). Antwerpse Drug- en Alcoholmonitor. Een lokale drugscene in beeld. Leuven: Acco. *

Dom, G. (1999). Dubbeldiagnose, als verslaving en psychische problemen samengaan. Berchem: EPO. *

Dom, G. (2000). Drugs – kenner: wat iedereen moet weten over drugs, tabak, alcohol en medicijnen. Berchem: EPO. *

Dom, G., De Wilde, B., Raes, V., Van den Brink, W. (2004). Meetinstrumenten bij stoornissen in het gebruik van middelen. Tijdschrift Psychiatrie 46(10), 671-674.

Dom, G., De Wilde, B., Hulstijn, W., Sabbe, B., Van den Brink, W. (2006). Behavioural aspects of impulsivity in alcoholics with and without a cluster-B personality disorder. Alcohol & Alcoholisme 41(4), 412-420.

Dom, G., Suykerbuyk, J. (2009). Traumatisch hersenletsel en alcoholmisbruik/afhankelijkheid: deficit van executieve functies? Een casereport. Tijdschrift voor Geneeskunde.

DrugLijn. (2005). De DrugLijn. Geraadpleegd op 23 december 2010 op http://www.druglijn.be

Hacker, F. (1982). Drugs gebruik en misbruik. Baarn: Amboboeken.

Kerssemakers, R. (2009). Wat zijn drugs en hoe werken ze?. In R. Kerssemakers, E. Noorlander, R. Van Meerten, H. Vervaeke (reds.), Drugs en alcohol gebruik, misbruik en verslaving (pp. 19 – 58). Nederland Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Kinable, H. (2003). Naar minder hinder. Terzake, 2003, p59-60

Kinable, H. (2010). VAD-leerlingenbevraging in het kader van een drugbeleid op school. Syntheserapport schooljaar 2008-2009. Geraadpleegd op 18 december 2010, op http://www.vad.be/alcohol-en-andere-drugs/onderzoek/leerlingenbevraging.aspx

Marivoet, J. (2010, 13 december). Overtreder verstopt zich tijdens politiecontrole. Het Laatste Nieuws, p. 38

Merlier, N. (2008). Alcohol en drugs in de Chiro – De plaatselijke groepen onder de loep genomen. (ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid. KATHO IPSOC, Kortrijk.

Raeymaekers, P. (2005) Illusies te koop: hersenprikkers en breindoders. Mens, 58(3), 1-16

Seys, V. (2006). Het opstarten ven een drugsbeleid op maat van jeugdhuizen. (ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid. KATHO IPSOC, Kortrijk.

Van Den Noordgaete, M. (2010, 11 december). Brokkenpiloot nam alcohol en drugs. Het Laatste Nieuws, p. 37.

Van Epen, J.H. (1988). De drugs van de wereld, De wereld van de drugs. 2de herziene druk. Alphen aan de Rijn/Brussel: Samsom Stafleu.

Vanstallen, J. (2010, 14 december). Tweede controleactie boekt mooie resultaten. Het Laatste Nieuws, p. 19.

Verbeke, B. (2010, 14 december). Drugsdealer voor rechter. Het Laatste Nieuws, p. 17.

Verbeke, M.C. (2010, 13 december). Jonge Cannabisverkoper vraagt voorwaarden. Het Laatste Nieuws, p. 14.

Vereniging voor alcohol en andere drugproblemen (VAD). (2005). Geraadpleegd op 23 december 2010 op http://www.vad.be

Zagheden, M. (2007). De Drugmobiel als hefboom naar een globale, intersectorale samenwerking… evaluatie van het project “ de Drugmobiel”. (ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid. KATHO IPSOC, Kortrijk.