Isolde Messely

hey,

ik ben Isolde messely. Op 23 november 1988 ben ik geboren te Kortrijk. In het middelbaar heb ik de richting Techniek Wetenschappen en sociale en technische wetenschappen gevolgd. Na dat ik mijn diploma van de secundaire school had ben ik twee jaar in Gent gaan studeren en daarna ben ik twee jaar gaan werken.
Sinds dit jaar studeer ik weer, en dit aan de Katho campus Kortrijk. Daar volg ik de richting Bachlor in de Maatschappelijke Veiligheid.
Voor deze richting moeten we een groepswerk doen. De groep waar ik toe behoor is casus groep F. Casus is een voorbereiding naar onze stages voor volgend jaar. Het thema dat we in de casus groepen behandelen dit jaar is drugs- en alcoholgerelateerde overlast in de openbare ruimte.
Onze opdracht voor ICT is een website maken over een thema die met ons casuswerk te maken heeft.
We hebben gekozen voor het thema "alcohol & drugs". Dit is een heel breed thema en er is veel over te vinden. Ook is het iets dat ons allemaal interesseert en er valt veel over bij te leren.

Hopelijk hebben jullie er ook iets aan?!