Ian

1) Referentie artiekel

Guido Van Hal (UA) 2006 MIDDELENGEBRUIK IN VLAANDEREN: een stand van zaken,
Tabaksgebruik p10 tot p17

2) Context van artikel

Dit rapport kwam tot stand in het kader van de gezondheidsconferentie tabak, alcohol endrugs op initiatief van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Inge Vervotte. Guido Van Hal werd aangesteld om de werkgroep te leiden om dit artikel tot een goed einde te brengen. Ze hebben ervoor gezorgd dat er een grafisch en theoretisch overzicht was over het begin van middelengebruik tot het einde ervan. Met hulpverlening en schade als tussenstop. Dit is bedoeld als preventie en ook als confrontatie artikel voor de Belgische regering om hun te doen inzien wat er gaande is in vlaanderen op het vlak van middelengebruik.

3) Auteur

Over de auteur wordt er niet echt gepraat want er is niet 1 auteur maar meerdere. Je weet alleen dat Guido Van Hal de werkgroep voor dit artikel leidde en in het dankwoord staan er meerdere auteurs die dit artiekel hebben helpen schrijven. Dus over de auteurs wordt er dus alleen verteld in welk item ze gespecialiseerd zijn.

4) De structuur

De structuur zit heel goed in elkaar , dit is ook te zien aan de inhoudstabel van gans het artikel.
De hoofdpunten zijn:
-Het meervoudig middelengebruik van tabak, alcohol en illegale drugs in vlaandern
-Het gebruik van hulpverlening
-Gezondheidsschade
-Maatschappelijke schade van tabak, alchohol en illegale drugs

De tussentitels:
Gebruik van tabak
Gebruik en misbruik van alcohol
Gebruik van illegale drugs
meervoudig gebruiker
Algemene conclusies

In de tussentitels heb je dan ook nog meer onderverdelingen. Dus het gehele artikel zit goed in elkaar.
De moeilijke woorden worden altijd de eerste keer ze gebruikt worden uitgelegd maar omdat dit een wetenschappelijk artikel is wordt er ook wetenschappelijk taalgebruik gebruikt maar voor de gemiddelde student is dit zeker leesbaar.

5) Interessante bronnen die ik nog niet kende

-European Study on the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD)
-‘European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs’ (ESPAD)

6) Betrokken organisaties:

VAD
European Study on the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD)
European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs’ (ESPAD)