Deskundigen Groep

B
B.G.C. Sabbe (Hoogleraar Medische Psychologie en Psychiatrie Universiteit Antwerpen, psychiaterpsychotherapeut in het Psychiatrisch Centrum St-Norbertushuis te Duffel)

C
Dr. Crista van Haeren (Gerechtelijk deskundige, Afdeling Drugs en Toxicologie, NICC)

D
Dr. Dike van de Mheen

E
Edward D. French
Professor Pharmacologie
Ph.D., Universiteit van California, Los Angeles

Els Van der Poel

F
F. Van Den Eede (waarnemend medisch coördinator van de dienst Psychiatrie in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen,verbonden aan CAPRI Faculteit Geneeskunde Universiteit Antwerpen)

G
Dr. Geert Dom (Psychiatrisch Centrum Broeders Alexianen, Boechout)

I
Ingrid Steenhuis

J
Jacqueline Verdurmen

P
Dr. Paul J. Fletcher
Biopsychologisch sectie 
centrum voor verslaving en mentale gezondheid

R
Dr. Raymond Anton
Professor, Departement Psychiatrie, directeur gedragswetenschappen, Directeur van het centrum voor drugs en alcohol en
directeur labo klinische Neurobiologie

S
S.J. Claes (Hoogleraar Psychiatrie, verbonden aan het Universitair Psychiatrisch Centrum, Fundamenteel Klinisch Onderzoeker van het FWO Vlaanderen)

T
Prof. Tom Decorte (Vakgroep Criminologie, UGent en coördinator van het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek)

W
Prof. Dr. Willy Lambert (Vakgroep Bioanalyse, UGent)

Drie deskundigen

1. Els Van der Poel
Ze is een waarnemend teammanager bij licht verstandelijke gehandicapten in ’s Heeren Loo, een zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is ze ook nog projectleider Autisme en Wonen in ’s Heeren Lo en persoonlijk begeleider in ’s Heeren Lo. Vroeger was ze teammanager in het Kindhuis van ’s Heerenloo en process consultant van ConQuaster. Dit is een bedrijf dat organisaties ondersteunt op vlak van management, processen en financiën. Ze is gespecialiseerd in verslaving bij licht verstandelijke gehandicapte jongeren.
We zijn deze specialiste op het spoor gekomen via het artikel van Lisa. (Alcohol- en drugsgebruik bij licht verstandelijk gehandicapte jongeren in de leeftijd van 15- 25 jaar) Els Van der Poel kan je contacteren op: ln.rotseauqnoc|leop.red.nav.sle#ln.rotseauqnoc|leop.red.nav.sle
Naast het artikel van Lisa zijn er weinig interessante publicaties te vinden van deze auteur.

Drie mogelijke vragen die we E. Van der Poel kunnen stellen als we haar interviewen:
- Is er ondertussen al een preventieplan opgesteld gericht op LVG- jongeren i.v.m. drugsgebruik?
- Wat zijn de psycho- sociale gevolgen voor LVG- jongeren als zij drugs gebruiken en alcohol consumeren? (bvb.:Vergemakkelijkt het om te integreren in de samenleving? Voelen ze zich beter?)
- Wat kan de samenleving verbeteren om ervoor te zorgen dat LVG- jongeren zich beter kunnen integreren in maatschappij?

2. Ingrid Steenhuis
Deze dame is universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar vakgebied betreft de gezondheidsbevordering en ziektepreventie.
We zijn deze specialiste op het spoor gekomen via het artikel van Lisa. (Alcohol- en drugsgebruik bij licht verstandelijk gehandicapte jongeren in de leeftijd van 15- 25 jaar) Ingrid Steenhuis kan je contacteren op: ln.uv.wlaf|siuhneets.dirgni#ln.uv.wlaf|siuhneets.dirgni
Deze auteur heeft heel veel andere zaken geschreven zowel alleen als met andere auteurs. Ze schrijft vooral i.vm. obesitas, consumptiegedrag, het al dan niet hebben van een schuldgevoel na het eten en alcohol- en drugsgebruik bij lichtverstandelijke gehandicapte jongeren. Deze zaken werden gepubliceerd in tijdschriften, boeken, pdf’s…

Drie mogelijke vragen die we Ingrid Steenhuis kunnen stellen als we haar interviewen:
- Denkt u dat mensen met een zwakkere gezondheid vaker naar genotmiddelen zullen grijpen? Werd hier al onderzoek rond gevoerd?
- Uw vakgebied betreft gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Wat zou de samenleving kunnen verbeteren om een gezonde levensstijl te promoten?
- In Nederland is cannabis legaal. Heeft dit grote psycho- sociale gevolgen op de jongeren? En hoe groot is de impact hiervan op de samenleving?

3. prof. Dr. Willy Lambert (Vakgroep Bioanalyse, UGent)
Hij studeerde voor pharmicist aan de universiteit van Gent. Zijn eerst werk was in het laboratorium voor Medische Biochemie en Klinische Analyse. Hij begon er als wetenschappelijke medewerker, later als assistent en vervolgens als werkleider van het laboratorium. Daarna werd hij professor van het laboratorium voor toxicologie.
Hij heeft meegeschreven aan het dossier XTC van de Vereniging voor alcohol – en andere drugproblemen (VAD). Professor Willy Lambert kan bereiken op het nummer + 32 (0)92/64 81 35, of op zijn e-mail adres: eb.tnegu|trebmal.ylliw#eb.tnegu|trebmal.ylliw

Drie mogelijke vragen die we Willy Lambert kunnen stellen als we hem interviewen:
- Hoe verloopt een gewone dag voor u in het laboratorium?
- Draagt u veel verantwoordelijkheden?
- Wat is het ergste dat u al bent tegen gekomen op het gebied of in een onderzoek van toxicologie