Contextualisering

Juridische context

Drugs en alcohol is een thema dat ook binnen het juridische domein vaak wordt besproken.

- 12 oktober 2010. Voorstel van Resolutie betreffende het alcoholgebruik
hier vind je het PDF-bestand.

- 8 november 2010. Wetsvoorstel tot wijziging, wat betreft de onmiddellijke inning van een geldsom, van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende
middelen en psychotrope stoffen. Klik op de volgende link voor PDF-bestand

Politieke context

Aangezien ons politieke systeem nog steeds op losse schroeven staat is het moeilijk om te zeggen wie er concreet bezig is met het alcohol- en drugsbeleid. Momenteel hebben we nog altijd een regering van lopende zaken en zijn de meeste politici bezig met de staatshervorming van ons land.
Door die onstabiele situatie beperken wij ons hier tot de ministers van de Vlaamse regering. Jo Vandeurzen en Pascal Smet zijn volgens ons de twee belangrijkste ministers die zich kunnen buigen over de problematiek rond "drugs- en alcohol". Wij denken dat deze twee ministers het meest betrekking hebben op het thema, of toch meer dan de andere ministers.

-Jo Vandeurzen (CD&V; Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)

-Pascal Smet (sp.a; Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel)
Hij is bevoegd voor:
onderwijs en vorming
jeugdwerk (inbegrepen de coördinatie van het kinderrechtenbeleid)
het gelijkekansenbeleid
de coördinatie van het beleid m.b.t. Brussel-Hoofdstad.