Bronnenlijst Groep

A
Ansoms, S. (1988). Alcoholisme, als de kringloop draaikolk wordt. Kapellen: Pelckmans.

C
Cortebeeck, G. (1994). De XTC-mafia. Antwerpen/Baarn: Hadewijch.

D
De Clerck, S. (2008). Drugbeleid. Geraadpleegd op 23 december 2010, op http://www.stefaandeclerck.be/nl/drugsbeleid/157

De Coninck, S. (2010). Vroeginterventie in Vlaanderen: Tijdig afrekenen met drugproblemen. (ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid. KATHO IPSOC, Kortrijk.

Decorte, T., Muys, M., Slock, S. (2003). Cannabis in Vlaanderen. Patronen van cannabisgebruik bij ervaren gebruikers. Leuven: Acco.*

Decorte, T. (red.) (2005). Ecstasy in Vlaanderen. Een multidisciplinaire kijk op synthetische drugs. Leuven: Acco.*

Decorte, T., Tuteleers, P. (2OO7). Cannabisteelt in Vlaanderen. Patronen en motieven van 748 telers. Leuven: Acco. *

Decorte, T., Tieberghien, J. (2008). Antwerpse Drug- en Alcoholmonitor. Een lokale drugscene in beeld. Leuven: Acco. *

Dom, G. (1999). Dubbeldiagnose, als verslaving en psychische problemen samengaan. Berchem: EPO. *

Dom, G. (2000). Drugs – kenner: wat iedereen moet weten over drugs, tabak, alcohol en medicijnen. Berchem: EPO. *

Dom, G., De Wilde, B., Hulstijn, W., Sabbe, B., Van den Brink, W. (2006). Behavioural aspects of impulsivity in alcoholics with and without a cluster-B personality disorder. Alcohol & Alcoholisme 41(4), 412-420.

Dom, G., De Wilde, B., Raes, V., Van den Brink, W. (2004). Meetinstrumenten bij stoornissen in het gebruik van middelen. Tijdschrift Psychiatrie 46(10), 671-674.

Dom, G., Suykerbuyk, J. (2009). Traumatisch hersenletsel en alcoholmisbruik/afhankelijkheid: deficit van executieve functies? Een casereport. Tijdschrift voor Geneeskunde.

DrugLijn. (2005). De DrugLijn. Geraadpleegd op 23 december 2010 op http://www.druglijn.be

G
Greenfacts digest over tabak (2007) [zie http://www.greenfacts.org/fr/tabac/index.htm]

GreenFacts Digest over Alcohol [zie http://www.greenfacts.org/en/alcohol/index.htm]

Groenestijn, M.A.C. van, Akkerhuis, G.W., Kupka, R.W., e.a. (1996). Gestructureerd Klinisch
Interview voor de vaststelling van DSM-IV As I Stoornissen. Lisse: Swets Test Publishers.

H
Hacker, F. (1982). Drugs gebruik en misbruik. Baarn: Amboboeken.

K
Kerssemakers, R. (2009). Wat zijn drugs en hoe werken ze?. In R. Kerssemakers, E. Noorlander, R. Van Meerten, H. Vervaeke (reds.), Drugs en alcohol gebruik, misbruik en verslaving (pp. 19 – 58). Nederland Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Kessler, R.C., Rubinow, D.R., Holmes, C., e.a. (1997). The epidemiology of DSM-III-R bipolar I
disorder in a general population survey. Psychological Medicine, 27, 1079-1089.

Kinable, H. (2003). Naar minder hinder. Terzake, 2003, p59-60

Kinable, H. (2010). VAD-leerlingenbevraging in het kader van een drugbeleid op school. Syntheserapport schooljaar 2008-2009. Geraadpleegd op 18 december 2010, op http://www.vad.be/alcohol-en-andere-drugs/onderzoek/leerlingenbevraging.aspx

L
Lechner, L., S. Kremers, R. Meertens, H. de Vries (2007). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering, een planmatige aanpak, 75 – 104, Assen: Van Gorcum. *

Linde, I. van der, (2007). Acht joints per dag, Markant, 12 (2), 14 – 17.

M
Marivoet, J. (2010, 13 december). Overtreder verstopt zich tijdens politiecontrole. Het Laatste Nieuws, p. 38

McElroy, S.L. (2004). Diagnosing and treating comorbid (complicated) bipolar disorder. Journal of
Clinical Psychiatry, 65 (Suppl 15), 35-44.

Merlier, N. (2008). Alcohol en drugs in de Chiro – De plaatselijke groepen onder de loep genomen. (ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid. KATHO IPSOC, Kortrijk.

Monshouwer, K., S. van Dorsselaer, A. Gorter, J. Verdurmen, W. Vollebergh (2004). Jeugd en riskant gedrag. Kerngegevens uit het peilstationsonderzoek 2003. Trimbos- instituut, Utrecht.

R
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (1999). Verslavingszorg herijkt. Advies over een besturingsmodel voor verslavingszorg en verslavingsbeleid. Zoetermeer/ Den Haag.

Raeymaekers, P. (2005) Illusies te koop: hersenprikkers en breindoders. Mens, 58(3), 1-16.

S
Seys, V. (2006). Het opstarten ven een drugsbeleid op maat van jeugdhuizen. (ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid. KATHO IPSOC, Kortrijk.

Sheehan, D.V., Lecrubier, Y., Sheehan, K.H., e.a. (1998). The Mini-International Neuropsychiatric
Interview (M.I.N.I.): the development and validation of a structured diagnostic psychiatric
interview for DSM IV and ICD-10. Journal of Clinical Psychiatry, 59 (Suppl 20), 22-33.

's Heeren Loo. (2010). 's Heeren Loo Geraadpleegd op 20 december 2010 op www.sheerenloo.nl.

Sherazi, R., McKeon, P., McDonough, M., e.a. (2006). What’s new? The clinical epidemiology of
bipolar i disorder. Harvard Review of Psychiatry, 14, 273-284.

Simon, N.M., Smoller, J.W., Fava, M., e.a. (2003). Comparing anxiety disorders and anxiety-related
traits in bipolar disorder and unipolar depression. Journal of Psychiatric Research, 37, 187-192.

Sonne, S.C., Brady, K.T., & Morton, W.A. (1994). Substance abuse and bipolar affective disorder.
Journal of Nervous and Mental Disease, 182, 349-352.

Steenhuis, I. & van de Poel, E. (2009). Alcohol- en drugsgebruik bij licht verstandelijke gehandicapte jongeren in de leeftijd van 15 – 25 jaar. Maandblad geestelijke volksgezondheid, 64, pp. 66 – 67. *

V
Van Dale. (s.d.). Prevalentie Geraadpleegd op 22 december 2010 op www.vandale.nl.

Van Den Noordgaete, M. (2010, 11 december). Brokkenpiloot nam alcohol en drugs. Het Laatste Nieuws, p. 37.

Van Epen, J.H. (1988). De drugs van de wereld, De wereld van de drugs. 2de herziene druk. Alphen aan de Rijn/Brussel: Samsom Stafleu.

Vanstallen, J. (2010, 14 december). Tweede controleactie boekt mooie resultaten. Het Laatste Nieuws, p. 19.

Verbeke, B. (2010, 14 december). Drugsdealer voor rechter. Het Laatste Nieuws, p. 17.

Verbeke, M.C. (2010, 13 december). Jonge Cannabisverkoper vraagt voorwaarden. Het Laatste Nieuws, p. 14.

Vereniging voor alcohol en andere drugproblemen (VAD). (2005). Geraadpleegd op 23 december 2010, op http://www.vad.be

Vieta, E., Colom, F., Corbella, B., e.a. (2001). Clinical correlates of psychiatric comorbidity in
bipolar I patients. Bipolar Disorders, 3, 253-258.

W

WHO (2004), Neuroscience of Psychoactive Substance Use and Dependence, Summary [see http://www.who.int/substance_abuse/publications/en/Neuroscience_E.pdf]
Global use of psychoactive substances and burden to health p. 8,9,11,27-28

Z
Zagheden, M. (2007). De Drugmobiel als hefboom naar een globale, intersectorale samenwerking… evaluatie van het project “ de Drugmobiel”. (ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid. KATHO IPSOC, Kortrijk.
__
De bronnen met een sterretje op het einde zijn te vinden in de bibliotheek van Katho Kortrijk.
Via deze link vaktijdschriften kom je bij de referenties van de vaktijdschriften.